Advertorial

Vraag Makelaar Bob – Ontvang ik automatisch een aanslag onroerendzaakbelasting? |Advertorial

Bij het kopen of verkopen van een woning komt veel kijken, ook levert het de nodige vragen op. In deze rubriek ‘Vraag Makelaar Bob’ geeft vastgoedexpert Bob Bartikoski van RE/MAX Real Estate Bonaire antwoord op een vastgoedvraag van een lezer. In deze terugkerende rubriek vind je om de week antwoord op uiteenlopende vragen over vastgoed op Bonaire.

Barbara

 Ik heb nog nooit een aanslag voor de onroerendzaakbelasting gekregen. Moet ik iets doen of moet ik gewoon wachten tot ze me een aanslag sturen?

Bob

Hallo Barbara,
Dat is een goede vraag. De Belastingdienst heeft onlangs een regel uitgevaardigd. Als je geen aanslag voor de onroerendzaakbelasting krijgt, is het jouw verantwoordelijkheid om de Belastingdienst te informeren dat je geen aanslag hebt ontvangen.

Wanneer moet je dit melden?

De meldingsplicht voor onroerendgoedbelasting is ingevoerd voor drie situaties: 

1. Voor degene die op enig moment (vanaf 1 januari 2024) het genot van een onroerende zaak verkrijgen krachtens eigendom, bezit of een ander beperkt recht. Voorbeeld: je hebt een woning of bedrijfspand gekocht vanaf 1 januari 2024. Je moet deze melding doen binnen vier maanden na het verkrijgen van het genot van het onroerend goed.

2. Voor degene die op enig moment het genot hebben van een onroerende zaak uit hoofde van eigendom, bezit of enig ander zakelijk recht en ten aanzien van wie (vanaf 1 januari 2024) wijzigingen zijn opgetreden in die onroerende zaak door bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging. Je hebt bijvoorbeeld een verbouwing laten doen of een zwembad laten bouwen (waardevermeerdering). Of het gebouw is gedeeltelijk gesloopt (waardevermindering). Je moet deze melding doen binnen vier maanden nadat een verandering aan het onroerend goed heeft plaatsgevonden.

3. Voor degene die (vanaf 1 januari 2024) het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft aan het begin van een kalenderjaar en niet binnen een jaar na afloop van dat kalenderjaar een aanslag onroerendezaakbelasting heeft ontvangen. Je moet deze kennisgeving doen binnen vier maanden na het einde van het kalenderjaar waarin je een aanslag onroerende voorheffing moest ontvangen.

Hier zijn de links naar het formulier dat je moet invullen om jezelf aan te melden bij de Belastingdienst Caribisch Nederland:

Het formulier als je onroerend goed hebt gekocht:

https://www.belastingdienst-cn.nl/onderwerpen/vastgoedbelasting/melden-vastgoedmutatie/aankoop-vastgoed

Het formulier als je wijzigingen hebt aangebracht aan het onroerend goed:

https://www.belastingdienst-cn.nl/onderwerpen/vastgoedbelasting/melden-vastgoedmutatie/wijziging-aan-uw-vastgoed

Het formulier wanneer je nooit een factuur voor de onroerendzaakbelasting hebt ontvangen:

https://www.belastingdienst-cn.nl/onderwerpen/vastgoedbelasting/melden-vastgoedmutatie/geen-aanslag-vastgoedbelasting-ontvangen

RE/MAX Paradise Homes Bonaire

Logo REMAX

Wil je een woning kopen of verkopen op Bonaire, of heb je een vastgoedvraag voor Bob, mail hem dan op: info@bonairehomes.com.
Bonaire: +599-717-7362.
Gratis vanuit de VS: 1-866-611-7362

Bekijk hier vorige edities van “Vraag Makelaar Bob”

Bekijk de nieuwste brochure van REMAX

Advertorial

Deel dit artikel