Algemene voorwaarden

De site bonaire.nu is een nieuwssite ontworpen om dagelijks nieuws in het Nederlands te brengen voor geïnteresseerden op de eilanden en daarbuiten, vooral in Nederland.

Deze site wordt beheerd door ABC Online Media, Kaya Platina 42, Kralendijk, Bonaire. Contact: info@abconlinemedia.com 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

De toegang tot de website bonaire.nu (hierna vermeld als « Website ») als ook het gebruik hiervan zijn onderworpen aan volgende algemene voorwaarden.

Alle informatie op deze Website is te goeder trouw gepubliceerd en bedoeld als algemene nieuwsinformatie. Wij doen ons best om informatie te verschaffen die we up-to-date en correct achten langs de meetlat van de journalistiek zoals is vastgelegd in de Code van Bordeaux. Wij kunnen impliciet of expliciet niet verzekeren dat de Website exhaustief is en dat alle verschafte informatie volledig is. In geen geval kan de Website aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van verschafte informatie of het gebrek aan specifieke informatie. Het gebruik van onze Website gebeurt strikt op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade verbonden aan het gebruik van onze Website.

Hyperlinks

Op onze Website kunt u andere sites bezoeken door hyperlinks te volgen naar deze sites. Hoewel wij ons best doen om uitsluitend links te verschaffen naar nuttige en ethische sites, hebben we geen controle over de inhoud en de aard van deze sites. De links naar andere sites zijn geen aanbeveling voor de gehele beschikbare inhoud op deze sites. De aanwezigheid van hyperlinks naar externe sites betekent geen goedkeuring van deze sites of hun inhoud. Onze Website is in geen geval verantwoordelijk voor het feitelijke gebruik van deze externe links door de bezoeker.

Auteursrecht

Alle onderdelen van gelijk welke aard (afbeeldingen, databanken, teksten, lay-out, documenten …) die u op deze Website ziet of leest zijn, tenzij anders vermeld, beschermd door het auteursrecht en mogen dus niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming. Wij verklaren noch verzekeren dat het gebruik van documenten op de Website de rechten van derden niet zal schenden.

De verspreiding van citaten is steeds toegestaan. Toch is dit onderworpen aan bepaalde voorwaarden:

– Het citaat moet noodzakelijkerwijs kort zijn en de gepubliceerde artikels op de site naar waarde schatten.
– Er moet een duidelijke bronverwijzing zijn naar de Website in de vorm van een link naar bonaire.nu 

Toegangsrecht

De nieuwsbrief van de Website nodigt u uit om uw e-mailadres achter te laten. Deze informatie is voorbehouden voor het exclusieve gebruik van ABC Online Media.

In overeenstemming met de wet « informatica en vrijheden » van 6 januari 1978, die in 2004 gewijzigd werd, geniet u van het recht op toegang en rechtzetting van informatie die op u betrekking heeft.

Wij verbinden ons tot het niet verkopen of uitwisselen van e-mailadressen van onze abonnees aan derden.

Toepasbaar recht

De huidige site valt uitsluitend onder het Nederlandse recht en de internationale bepalingen die in Nederland van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn geformuleerd in de Nederlandse taal. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op de eilanden in het Nederlandse Koninkrijk bevoegd.

Update van de algemene voorwaarden

De huidige wettelijke handleiding is op een bepaald moment opgesteld en is inroepbaar vanaf het ogenblik waarop de gebruiker verbinding maakt met de Website. Wij behouden ons het recht om deze wettelijke handleiding verder te ontwikkelen als een update, verbetering of aanpassing nodig is. De internetgebruiker heeft het recht om zich hier regelmatig op te beroepen om de regels voor het raadplegen van onze Website na te kijken.

Deel dit artikel