Algemeen

Ziektekosten op Bonaire

 

zkv bonaire

Ziektekosten op Bonaire

Deze verzekering heet voluit “Zorgverzekeringskantoor BES ” (ZVK) en is de algemene zorgverzekering voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.Voor alle inwoners van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) geldt sinds 1 januari 2011 een verplichte ziektekostenverzekering. Dit is een uniforme verzekering voor alle rechtmatige inwoners en dient de rechtsgelijkheid en het voorkomt dat sommige mensen onverzekerd blijven. Deze verzekering omvat zowel geneeskundige als langdurige zorg (vroeger: AVBZ). Zodra u bent ingeschreven op Bonaire en in het bezit bent van een “sedula”, een identiteitskaart, dan bent u automatisch verzekerd tegen ziektekosten. Op Bonaire hoeft u niet rechtstreeks te betalen voor de zorgverzekering. De zorgverzekering wordt gefinanciërd uit belasting geld, werkgeverspremie en Rijksgeld uit Nederland.

Niet iedereen is automatisch verzekerd via de nieuwe basis verzekering. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld stagiairs, au-pairs en studenten van buiten de eilanden. Ook enkele groepen van tijdelijke werknemers vallen buiten de basisverzekering.

Het is belangrijk dat u altijd uw sedula bij u heeft wanneer u gebruik maakt van een zorgverlener op het eiland. Aan de hand van uw sedula controleerd de zorgverlenende instantie of u recht heeft op de zorgverzekering en hoeft u niet te betalen.

Per 01 Januari 2015 zijn een aantal wijzigingen voor wat betreft de vergoeding voor tandheelkunde, orthodontie, fysiotherapie en oefentherapie en in het screeningsprogramma voor pasgeborenen. Per october 2018 wordt het trekken van tanden of kiezen door de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (unit SZW) vergoed voor inwoners van Bonaire met een laag inkomen.

Voor de meest recente wijzigingen en een overzicht van het basispakket kunt u terecht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Het kantoor van de Zorgverzekeringskantoor BES is gevestigd op de

Kaya Grandi 91
Kralendijk, Bonaire CN
Algemeen telefoonnummer: 0800 1888 (gratis!)  of +599 715 8899
Email: info@ZorgVerzekeringsKantoor.nl
Openingstijden: Ma t/m Vr: 8:00 – 12:00, en van 13.00 – 16.30

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo