Nieuws van Bonaire

Erkenning particuliere school Het Koraal

Erkenning particuliere school Het Koraal

Kralendijk – De Inspectie van het Onderwijs heeft in maart j.l. een bezoek gebracht aan de school “Het Koraal” om te zien of het onderwijs op deze nieuwe school aan alle wettelijke eisen voldoet. Naar aanleiding van dit bezoek is er een rapport opgemaakt en heeft het officieel een erkenning gekregen.

Deze erkenning is een eerste stap en de basis voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op Het Koraal. 

Sinds augustus 2018 is Het Koraal gestart. Zij verzorgt onderwijs op maat aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 12 leerlingen. Momenteel zijn er twee groepen.

Het Koraal is ontstaan vanuit de toenemende vraag naar onderwijs voor kinderen met leerproblemen welke zich op een reguliere school onvoldoende kunnen ontwikkelen. Iedere leerling binnen de school werkt met een individueel leerprogramma dat nauw is afgestemd op zijn of haar niveau. Betrokkenheid en welbevinden zijn daarbij de twee belangrijkste pijlers.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo