Nieuws van Bonaire

Hoorzitting over Sunset Beach Resort komt dichterbij

KRALENDIJK- Volgens een bericht van Resort Bonaire, waar ook de verkoop van het geplande Sunset Beach Resort onder valt, zal op 28 maart een hoorzitting worden gehouden over de weigering van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om een bouwvergunning voor het resort af te geven. 

“Er is een stap gezet richting de bouw van Sunset Beach Resort”, begint een door Mirjam Jacobs naar (potentiële) kopers van het op Playa Lechi geplande resort gestuurde e-mail. Waar Jacobs haar optimisme uit put, blijkt verder niet uit de e-mail, behalve dan dat er voor 28 maart een hoorzitting zou zijn gepland waarin het bezwaarschrift van het resort tegen de weigering wordt behandeld. 

Een adviescommissie zou zich, ook blijkende uit de mail van Jacobs, moeten buigen over de argumenten voor en contra die afwijzing en vervolgens een advies uitbrengen aan het OLB.

Op de hoogte houden

Het resort belooft ook belanghebbenden snel na die hoorzitting en een eventueel advies van de commissie, nader op de hoogte te stellen. 

Het resort pochte indertijd in grote advertenties in diverse Nederlandse dagbladen dat de meeste appartementen uit het geplande resort al waren verkocht. 

Deel dit artikel