Economie

Knops informeert Kamer over vijfde Economisch Steunpakket Caribisch Nederland

‘Financiële steun eilanden kan oplopen tot miljard’


Den Haag/Kralendijk- Staatssecretaris Raymond Knops heeft de Tweede Kamer op vrijdag per brief geïnformeerd over het vijfde economische steunpakket voor Caribisch Nederland.

Knops schrijft dat, hoewel er sprake is van positieve signalen, toch nog wel zorg is over de economische situatie op de eilanden. “Ondanks deze positieve signalen, blijft het lastig om de economische effecten van de coronacrisis op Caribisch Nederland in te schatten. Het zal naar verwachting nog wel enige tijd duren voor het toerisme weer op het niveau van voor de coronacrisis zit”, aldus Knops in zijn brief.

Rocargo

Het kabinet heeft besloten om, net als in Europees Nederland het geval is, het steun- en herstelpakket ook in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar te houden voor Caribisch Nederland. Omdat eveneens de verwachting is dat het herstel de komende tijd zal doorzetten, is het kabinet voornemens in het vierde kwartaal te beginnen met de afbouw van het noodpakket voor Caribisch Nederland op basis van lokaal maatwerk, uitgaande van de huidige epidemiologische en economische verwachtingen.

Loonsubsidie naar 60%

Het nieuwe pakket houdt enerzijds een versobering, maar anderzijds een versoepeling in. Zo gaat de bijdrage voor loonkosten naar 60%, in plaats van de eerdere 80%. Anderzijds komt er in de nieuwe regeling meer ruimte om medewerkers ook aan het werk te zetten.

“Het in stand houden van de koppeling in de ‘Tijdelijke subsidieregeling loonkostensubsidie en inkomensverlies CN’ tussen de loonkostensubsidie en het aantal uren dat een werknemer niet of minder werkt, is niet langer houdbaar en evenmin wenselijk”, schrijft Knops verder. En: “Gezien het nog prille karakter van de nu zichtbare positieve ontwikkeling is vanzelfsprekend een beheerste afbouw van het subsidiepercentage geboden. Daarom kiest het kabinet voor een afbouw van 80 naar 60% loonkostensubsidie”.

Rocargo

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie blijft een achteruitgang in inkomsten van tenminste 20%.

Vaste lasten

Ook de regeling waarin ondernemerns steun kunnen krijgen voor de vaste lasten wordt verlengd. “De Tegemoetkomingsregeling Vaste Lasten BES wordt verlengd tot en met het derde kwartaal met dezelfde opzet als voor het tweede kwartaal”, schrijft de staatssecretaris.

In een Kamerbrief van 27 mei over het steun- en herstelpakket in het 3e kwartaal 2021 is hiervoor een extra budget van 10 miljoen euro opgenomen (budgettair verwerkt in de 1e suppletoire begroting 2021). Het subsidiepercentage blijft 100%, de omzetdervingsgrens blijft voor het derde kwartaal van 2021 op 30% en de minimale en maximale subsidie per onderneming blijven respectievelijk $ 500 en $ 400.000 per kwartaal.

Eventuele (tussentijdse) aanpassingen in het pakket voor Europees Nederland, waaronder versoberingen, in de TVL voor Europees Nederland zullen ook doorgevoerd worden voor de TVL BES.

Deel dit artikel