Onderwijs op Bonaire

Evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland gestart

Foto-Bonaire-Natahsa-compressed

Beleidsadviesbureau Ecorys voerde in de afgelopen weken in opdracht van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op Bonaire, Saba en Sint Eustatius een evaluatie uit van de Onderwijsagenda Caribisch Nederland. De Onderwijsagenda dateert uit maart 2011 en vormt de leidraad voor de  onderwijsverbeteringen tussen 2011 en 2016 op de eilanden van Caribisch Nederland (CN). De evaluatie is bedoeld om terug te blikken en inzicht te geven in de effectiviteit van alle activiteiten in het kader van de Onderwijsagenda. Maar ook om vooruit te blikken naar de toekomst.

Hoofddoel van de Onderwijsagenda was het bereiken van de basiskwaliteit door de in totaal 21 onderwijsinstellingen in CN. De rapporten van de Onderwijsinspectie, die de lokale onderwijsinstellingen twee maal per jaar bezoekt,  laten zien dat de meeste onderwijsinstellingen de basiskwaliteit inmiddels hebben bereikt. De evaluatie door bureau Ecorys legt de nadruk op de vraag hoe deze resultaten zijn bereikt: wat werkt goed en welke instrumenten zijn minder effectief. Ook moet de evaluatie uitwijzen of de resultaten voldoende zijn geborgd voor de toekomst.

Om dit te bereiken, heeft Ecorys veel interviews gehouden. Zij spraken met veel stakeholders op de eilanden van CN en in Europees Nederland. Op ieder van de drie eilanden sloten zij de evaluatieronde af met een ronde tafelbijeenkomst met vertegenwoordigers van alle betrokken instellingen. Tijdens deze bijeenkomsten presenteerden de onderzoekers van Ecorys de informatie die zij uit de interviews hadden verkregen en de vertaling daarvan naar aandachtspunten voor de toekomstige samenwerking. Tijdens groepsopdrachten werkten de deelnemers mee aan het verder aanscherpen van deze aandachtspunten.

In april presenteren vertegenwoordigers van Ecorys de resultaten van de evaluatie aan betrokkenen op de eilanden en in Europees Nederland.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo