Ondernemen & Bedrijven

Functioneren corporate governance BIA onderzocht

In opdracht van gezaghebber Rijna heeft SEO onderzoek gedaan naar het functioneren van de corporate governance bij BIA. De uitkomsten van het onderzoek zijn door SEO in een rapport gepresenteerd. Dit rapport is onlangs door de gezaghebber overhandigd aan Michael Nicolaas (CEO BIA).

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een wisseling van de raad van commissarissen en heeft betrekking op de periode 2010 – 2014. In het onderzoek wordt ingegaan op een aantal kernzaken, namelijk: financiële ontwikkeling, kader van corporate governance, functioneren van de corporate governance (directie, raad van commissarissen en aandeelhouder).

,,De resultaten zijn niet alleen interessant voor BIA, maar ook voor de overige overheidsbedrijven waar we als ambtelijk apparaat mee te maken hebben. Het is nuttig om te weten hoe de corporate governance kan worden geoptimaliseerd, zodat er doeltreffend kan worden geanticipeerd en gereageerd op veranderende omstandigheden in de economie en luchtvaart’’, aldus de gezaghebber.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo