Ondernemen & Bedrijven

Online Petitie tegen verhoging KvK tarieven

KRALENDIJK- Op Bonaire is een online petitie gestart waarin het Nederlandse Parlement wordt opgeroepen de forse verhoging van tarieven voor de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel (KvK) op de drie BES-eilanden niet goed te keuren, dan wel in te trekken.

In de laatste dagen van 2021 ontstond ophef over de nieuwe tarieven, die voor veel ondernemers twee tot drie keer hoger zijn dan de huidige tarieven. De petitie (https://petities.nl/petitions/petitie-tegen-de-verhoging-van-de-jaarlijkse-kvk-tarieven-op-de-bes-eilanden/signatures?locale=nl&page=2) roept ondernemers op te helpen bij het protesteren tegen de nieuwe tariefstructuur).

De voorzitter van het bestuur van de Kamer te op Bonaire, Huub de Groot, meent dat de verhoging van de tarieven gerechtvaardigd is, omdat zij daar ook meer voor zal gaan doen. In een verklaring van de Kamer, naar aanleiding van de opheft werd onder meer melding gemaakt van het feit dat tarieven al 10 jaar niet zijn aangepast, terwijl een kleine groep ondernemers, die zo’n 25% bedraagt, ook 9 dollar minder zou gaan bedragen.

Drastisch

De drastische verhoging van de jaarlijkse bijdrage, die vanaf 1 januari voor de meeste ingeschreven bedrijven 200% hoger uitvalt, was voor ondernemer Coen van Gennip aanleiding de online petitie op touw te zetten. Een oproep online om samen iets te ondernemen tegen de verhoging, kreeg snel bijval. “Ik ben door heel veel mensen benaderd, die ook vinden dat dit niet door de beugel kan” zegt van Gennip.

Zorgcontract

Opvallend is ook het feit dat de Kamer deels wordt gefinancierd vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), middels een zogenaamd zorgcontract. Naar Bonaire.nu begrijpt wil de KvK echter liefst compleet onafhankelijk zijn van de overheid. Er zou veel tijd gaan zitten in de onderhandeling over de periodieke verlenging van het zorgcontract, waardoor gelden ook niet altijd tijdig beschikbaar waren.

Met de nieuwe opzet van de financering, lijken de kosten echter welhaast compleet te worden afgewenteld op de ondernemers.

Hoewel de KvK zelf meent voldoende te hebben gecommuniceerd, blijkt niemand zich te hebben gerealiseerd dat aangekondigde veranderingen ook een aanzienlijke tariefsverhoging met zich mee zou brengen. Een zogenaamde internet-consultatie leverde nul reacties op. In plaats van zich af te vragen of mensen zich wel bewust waren van de consultatieronde, lijkt de KvK en het ministerie van Economische Zaken, die de regeling uiteindelijk vaststelt, hierdoor te hebben geconcludeerd dat er geen bezwaar bestond tegen de nieuwe financieringsstructuur.

Ondertekenen

Degenen die de petitie ook willen ondertekenen kunnen hier klikken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo