Nieuws van Bonaire

Defensie stopt gebruik schietbaan op Bonaire wegens veiligheidsissue

Nederlandse militairen tijdens een training eerder dit jaar op de schietbaan Washikemba op Bonaire I Foto Defensie

Den Haag – Defensie heeft met onmiddellijke ingang het gebruik van de schietbaan Washikemba op Bonaire beëindigd. Aanleiding voor het besluit is een melding over een mogelijk onveilige situatie. De schietbaan is overigens niet van Defensie. Een Commissie van Onderzoek (CVO) gaat de melding – die op 3 oktober is gedaan – onderzoeken. Meteen na de melding is het baanreglement opnieuw aan alle betrokkenen bekendgemaakt. Ook zijn de instructies voor de verantwoordelijke baancommandanten en afspraken over beheer en controle aangescherpt.

,,Tijdens de behandeling van de melding kon echter onvoldoende zeker worden gesteld dat met de genomen maatregelen de veiligheid structureel is geborgd. Daarom is op 12 november alsnog besloten tot het sluiten van de baan voor gebruik door Defensiepersoneel. De Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) controleert  nu of militairen weer gebruik van de schietbaan kunnen maken”, aldus Defensie. ,,De CVO onderzoekt relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de mogelijk onveilige situatie op de schietbaan. Hierbij betrekt de CVO ook de in de melding aangegeven zaken zoals de beschikbaarheid van een baanreglement (schietorders) en het beheer van de schietbaan. Het streven is dit onderzoek eind dit jaar af te ronden.”

De schietbaan wordt ook gebruikt door andere overheidsdiensten. Die zijn inmiddels geïnformeerd over het besluit van Defensie. De beheerder van de baan is gevraagd andere gebruikers van de schietbaan ook op de hoogte van dit besluit te brengen.

Deel dit artikel