Veiligheid & openbare orde

OM trekt bevel preventief fouilleren weer in

stop

Door Harald Linkels

Kralendijk- Het Openbaar Ministerie (OM) BES heeft het door haar afgelopen weekend afgekondigde bevel waarbij de politie bevoegd werd over het hele eiland en gedurende niet minder dan 2 weken preventief te fouilleren schielijk weer ingetrokken. Op last van het bevel zou de politie het recht hebben om elke willekeurige burger aan te houden op straat, auto’s te doorzoeken en burgers te fouilleren zonder specifieke aanwijzingen voor enige wetsovertreding. Het OM en gezaghebber Edison Rijna als plaatselijk hoofd van de politie kwamen na afkondiging van het bevel aan zware kritiek bloot te staan.Het bevel van het OM was voor Partido Democratico Boneriano (PDB) eilandsraadslid Michael Pietersz aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan de Gezaghebber. Pieters haalde daarbij aan dat het bevel een wel heel zware maatregel was, die normaal alleen in een bepaald gebied en onder bepaalde omstandigheden wordt afgekondigd en voor een zeer beperkte duur; in de regel zo’n 12 uur. Het was en is onduidelijk waarom het OM meende zo’n draconische maatregel af te kondigen.

Pieters blijkt nu gelijk te hebben gekregen. In een schrijven aan de pers laat het OM weten het afgekondigde bevel intern te hebben geëvalueerd en daarbij tot het inzichte te zijn gekomen dat het ging om een te zware maatregel. Het OM gaat nog net niet zover om toe te geven dat zij onjuist heeft gehandeld, maar in haar persbericht haalt het OM eigenlijk dezelfde argumenten aan als eilandsraadslid Pieters om te concluderen dat het ging om enerzijds een te zware maatregel en anderzijds een maatregel die genomen werd voor een te lange tijd. Waarnemers kunnen zich ook niet aan de indruk onttrekken dat zelfs de gezaghebber door het afgekondigde bevel werd overrompeld en zelfs in verlegenheid werd gebracht. Het OM zegt nu nadrukkelijk dat toekomstige bevelen voor preventief fouilleren vanaf nu in zorgvuldig overleg met de gezaghebber en de politie zullen worden genomen. Ook zal er per keer worden gekeken naar het gebied waarop het bevel van toepassing is en de tijd waarin het preventief fouilleren is toegestaan.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo