Nieuws van Bonaire

Grapperhaus en Rijna praten over veiligheid Bonaire

Gezaghebber Rijna en Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus

Den Haag – Tijdens een gesprek tussen gezaghebber Edison Rijna en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is een groot aantal onderwerpen ter sprake gekomen, met als rode draad de verhoging van de veiligheid op Bonaire.

Gesproken is over het versterken van het grenstoezicht waarbij de Multidisciplinaire Martieme Hub Bonaire een belangrijke rol gaat spelen. Hiervoor is onlangs door de betrokken partijen een intentieverklaring ondertekend die nu voortvarend wordt uitgewerkt. Ook het opzetten van een Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Caribisch Nederland kwam ter sprake, bedoeld om de informatie uitwisseling te verbeteren in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Bevoegdheden

Rijna heeft ook de boodschap overgebracht dat de gezaghebbers van de openbare lichamen meer bestuurlijke bevoegdheden zouden moeten krijgen, naar voorbeeld van burgemeesters in Europees Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kunnen opleggen van een tijdelijk huisverbod aan de dader na huiselijk geweld of het sluiten van drugspanden.

Grapperhaus kondigde aan dat initiatieven om de jeugd op het rechte pad te houden, worden voortgezet en uitgebreid. Het als pilot begonnen leerorkest wordt uitgebreid naar andere scholen. Daarnaast wordt het project ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ uitgebreid naar jongeren tussen 10 en 12 jaar, onder de naam AJB Junior. Dat gebeurt in samenwerking met het OLB en de Johan Cruyff Foundation.

Tegel

Aan het slot van het gesprek had minister Grapperhaus nog een verrassing voor gezaghebber Rijna: die kreeg van de bewindsman een tegel overhandigd met een afbeelding van Vrouwe Justitia. De tegel is bedoeld voor personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de rechtstaat.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo