Nieuws van Bonaire

Wijkbijeenkomsten over veiligheid voor buurtbewoners

Kralendijk – Tussen 4-8 november worden de wijken Belnem, Sabadeco, Nikiboko, Tera Kòrá en Antriol gecheckt op veiligheid. Met interactieve wijkbijeenkomsten voor buurtbewoners wordt de veiligheid in de buurten besproken. Dit is een initiatief vanuit het Eilandelijk Platform Criminaliteitsbeheersing (EPC) in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hoe vaak wordt er ingebroken? Hoe makkelijk lukt inbrekers dit? En hoe voorkom je zelf een woninginbraak? Wijkagenten en het CCV vertellen hier meer over tijdens de interactieve wijkbijeenkomst voor buurtbewoners. De toegang is gratis en buurtbewoners zijn welkom bij: 

  • Belnem 4-11-2019 19.00-21.00 Delfins Beach Resort, Punt Vierkant
  • Sabadeco 5-11-2019 19.00-21.00 Hilltop, Boulevard Santa Barbara
  • Nikiboko 6-11-2019 19.00-21.00 Sentro di Bario Nikiboko, Kaya Pos di Amor
  • Tera Kòrá 7-11-2019 19.00-21.00 Sentro di Bario Tera Kòrá, Kaya Monseigneur Niewindt
  • Antriol 8-11-2019 19.00-21.00 Sentro di Avanti, Kaya Filomena z/n

Vanuit het EPC pakken de politie, justitie, overheid, brancheorganisaties en ondernemers gezamenlijk lokale en regionale veiligheidsproblemen aan. Daarom bent u van harte welkom bij de interactieve wijkbijeenkomsten en wordt uw inbreng zeer op prijs gesteld. 

Deel dit artikel