Nieuws van Bonaire

Koninklijke Marechaussee en ketenpartners organiseren oefening Conflict- en Crisisbeheersing op luchthaven Bonaire

Koninklijke Marechaussee en ketenpartners organiseren oefening Conflict- en Crisisbeheersing op luchthaven Bonaire

KRALENDIJK – In de ochtend van vrijdag 10 december organiseert de Koninklijke Marechaussee (KMar) samen met ketenpartners een oefening Conflict- en Crisisbeheersing (CCB) op Bonaire International Airport. De oefening vindt plaats tussen 10:00 en 13.00 uur bij het cateringgebouw op de luchthaven. Hierbij kan onder andere rook te zien zijn, dit is onderdeel van de oefening.

De Koninklijke Marechaussee is onder andere belast met politietaken op en rond de luchthaven en ondersteunt tevens de politie wanneer dat noodzakelijk is. Optreden in crisissituaties is daarom een belangrijk onderdeel van de taakstelling en in de samenwerking. 

In samenwerking met het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN), het Openbare Lichaam Bonaire (OLB) en Bonaire International Airport (BIA) wordt tijdens de oefening een crisisscenario geoefend, om goed voorbereid te zijn op een eventuele ramp. De ervaringen van de oefening geven na afloop inzicht in wat er goed gaat in de samenwerking en waar nog afstemming en professionalisering nodig is.

Recent hebben medewerkers van de Koninklijke Marechaussee nog een tweedaagse training gevolgd op het gebied van conflict- en crisisbeheersing. De opleiding werd verzorgd door Bureau Conflict- en Crisisbeheersing, onderdeel van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) van de KMar. De training had als doel de kennis en vaardigheden van het personeel verder uit te breiden om adequaat te kunnen optreden bij een crisis of calamiteit; de oefening van 10 december sluit hier goed op aan.

Ook wordt vrijdag de nieuwe brandstoftank getest.

Deel dit artikel