Veiligheid & openbare orde

Bonaire heeft een nieuwe brandweerkazerne

brandweer bonaire

Groot, geel en rood en ingericht met alles wat een modern brandweerkorps nodig heeft. Vrijdagmiddag werd de nieuwe brandweerkazerne geopend. In aanwezigheid van het gehele brandweerkorps Caribisch Nederland en tal van hoogwaardigheidsbekleders, sprak pastoor Ivan de zegen uit over het gebouw.

Rond half 4 in de middag spoot een van de blusauto’s een fikse straal water over een kunstwerk dat het terrein voor de nieuwe kazerne siert. Het was de handeling waarmee het gebouw, waarop al zo’n dertig jaar gewacht wordt, geopend werd.

Rocargo

Pas na 10-10-10 kwamen de plannen in een stroomversnelling, en nu heeft Bonaire een ‘goed en verstandig gebouw, dat voldoet aan de eisen van de tijd, dat vrijwel iedere natuurramp kan doorstaan’, aldus Jan-Willem Schaper, directeur politioneel beleid & taakuitvoering van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, in zijn toespraak.

Gezaghebber Edison Rijna stond vrijdag kort stil bij de kritiek die er ook is geweest op de bouw van de brandweerkazerne. Had het kleine Bonaire zo’n grote kazerne nodig? Zou het geld niet beter besteed kunnen worden? Rijna: “Laten we kijken naar de positieve ontwikkelingen. Het Brandweerkorps Caribisch Nederland wordt nog verder geprofessionaliseerd, zodat de eilanden nóg veiliger worden.”

Commandant van het Brandweerkorps Caribisch Nederland, Jaïr Tromp, vertelde lachend dat zijn zoon niet al te zeer onder de indruk is van het werk van zijn vader. Tromp: “Hij vindt: ‘Je bent maar baas van een klein korps in het Caribisch Gebied’. Dat mag zo zijn, zeg ik dan, maar ik ben wél de commandant met de mooiste kazerne!”

Leonado Clemencia gaf na de plechtigheden een rondleiding door het gebouw, dat halverwege de landingsbaan van Flamingo International Airport staat. “Als er iets gebeurt, zijn we binnen drie minuten ter plaatse. Dat is wettelijk vereist”, legt Clemencia uit. Gevraagd naar het grootste verschil met de oude kazerne kan hij alleen maar lachen. “Alles is verbeterd!” Hij toont de slaapkamers, de keuken en de huiskamer annex kantine met aangenaam luie stoelen en een grote televisie. De meldkamer met zicht op de landingsbaan. Er is een leslokaal, een kleedruimte en een waskamer waar de brandweerlieden hun pakken wassen, een kamer om de brandweermaskers te testen, en een fitnessruimte waar het korps de conditie op peil kan houden. “En als er een orkaan woedt”, zegt Clemencia, “dan kan de kazerne zelfs gebruikt worden als shelter.”

Het brandweerkorps Caribisch Nederland telt 65 brandweerlieden. Daarvan werken er 45 bij het korps Bonaire, dat onder leiding staat van Jan Janga.

Ook de brandweer op Saba en St. Eustatius krijgt in de nabije toekomst een nieuw onderkomen. Als laatste is ook Rincon aan de beurt.

Bron: Amigoe, Curacao

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo