Nieuws van Bonaire

Ongering nieuwe voorzitter Colleges financieel toezicht voor Curaçao, Sint-Maarten, Aruba en Caribisch Nederland

Lidewijde Ongering | foto Rijksoverheid

DEN HAAG – De rijksministerraad en de ministerraad hebben op voordracht van de minister-president ingestemd met de benoeming van drs. Lidewijde Ongering als de nieuwe voorzitter van de Colleges financieel toezicht.

Zij zal per 1 februari de functie van voorzitter bekleden van het Cft Curaçao en Sint Maarten, het College Aruba financieel toezicht en het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mevrouw Ongering heeft een rijke staat van dienst bij verschillende Haagse departementen, waaronder die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat.

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekleedde zij de functie van Directeur Financieel-Economische Zaken. De Colleges financieel toezicht zijn onafhankelijke organen die toezien op de deugdelijkheid van de overheidsfinanciën van de Landen Curaçao, Sint Maarten, Aruba en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Colleges hebben een signalerende en adviserende rol.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, is blij met de benoeming van Lidewijde Ongering voor deze belangrijke functie. Zij is een waardige opvolger van Raymond Gradus die in oktober 2022 zijn vertrek per 1 februari heeft aangekondigd.

Het belang van gezonde overheidsfinanciën kan niet voldoende worden benadrukt, aangezien deze de basis vormen voor investeringen die moeten leiden tot meer weerbaarheid en duurzame ontwikkeling van de Landen, met als doel meer welzijn voor alle inwoners. Lidewijde Ongering kijkt uit naar de uitdagingen die zij in haar nieuwe rol als voorzitter Cft zal aangaan, met als focus herstel en financieel verantwoorde en duurzame economische groei. De (rijks)ministerraad dankt Raymond Gradus voor zijn inzet en betrokkenheid voor de landen. De benoeming van Lidewijde Ongering zal bekrachtigd worden via een Koninklijk Besluit.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo