Gezondheidszorg

Actiegroep dringt aan op ‘hersteltraject’ binnen ziekenhuis Bonaire

Rosemarie Winklaar hoopte bij voldoende handtekeningen Fundashon Mariadal te overtuigen Beukers aan te houden

KRALENDIJK- De actiegroep die zich de afgelopen weken heeft ingezet voor het opzetten van een handtekeningenactie die oproept tot het behoud voor het eiland van de populaire neuroloog Richard Beukers dringt aan op wat zij omschrijft als een ‘hersteltraject’ binnen de ziekenhuisorganisatie. 

In totaal zetten 1981 burgers hun handtekening onder de petitie voor het behoud van Beukers en zijn echtgenote, die als oncologe verbonden is aan Fundashon Mariadal. In de brief, gedateerd op 14 mei, merken ondertekenaars Rose-Marie Winklaar, Lisandra Seraus en Priscilla Raes op dat bijna 10 procent van de totale bevolking van het eiland de petitie heeft ondertekend.

Behalve het dreigende verlies van Beukers zien de briefschrijvers echter nog veel meer mis binnen de Stichting. “De geloofwaardigheid van Fundashon Mariadal is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Dat staat op gespannen voet met voornoemde statutaire doelstelling. De stichting lijdt reputatieschade! De huidige situatie noopt zonder verder uitstel tot een doeltreffende verbetering!”.

De briefschrijvers maken ook melding van wat zij omschrijven als een ‘angstcultuur’ binnen het ziekenhuis en een autoritaire leiderschapsstijl van de medisch directeur van Mariadal. “Dit heeft tot gevolg dat de werksfeer van het gehele personeel, de artsen en specialisten in Fundashon Mariadal verziekt s geraakt, de werkomstandigheden verslechteren en er een interne angstcultuur is ontstaan. Dat werkt averechts, is onproductief en lijkt ons onaanvaardbaar”.

Hersteltraject

De briefschrijvers dringen dan ook aan op wat zij omschrijven als een ‘hersteltraject’ waarbij, zo nodig onder leiding van een mediator, wordt gewerkt gaat worden aan een verbetering van de situatie binnen het ziekenhuis. De ondertekenaars zeggen ook van mening te zijn dat een dergelijk traject onontbeerlijk is voor een herstel van vertrouwen in de ziekhuisorganisatie. 

Van de brief, die aan de directie van Mariadal is gericht, zijn ook kopieën verstuurd aan staatssecretarissen Van Ooijen en Van Huffelen, gezaghebber Oleana, gedeputeerde Nina den Heyer en de leden van de eilandsraad. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo