Advertorial

Raad Onderwijs Arbeidsmarkt organiseert Love 4 BBL evenement | Advertorial

ROA CN heeft op Valentijnsdag 14 leerbedrijven in het zonnetje gezet, omdat zij investeren in beroepsopleidingen voor hun medewerkers. Het gaat hierbij om de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Hierbij gaat een medewerker van een organisatie een dag in de week naar school en is zijn baan de leerwerkplek. Er is een enorme toename van BBL-studenten op Boniare. Dit jaar volgen ongeveer 400 studenten één van de ruim 20 BBL-opleidingen bij het MBO Bonaire, Fundashon Mariadal of Fundashon Forma.  Het gaat hierbij om opleidingen in de sector Zorg & Welzijn, Economie & Administratie, Beveiliging, ICT, Elektrotechniek en in de Horeca. 

14 bedrijven in de spotlights
Dit jaar is de eerste keer van de actie “Love 4 BBL”, waarbij de volgende 14 bedrijven in de schijnwerpers zijn gezet: IBO Bonaire, WEB Bonaire, ZW Groep, FKPD, Elephants Splash Education, SSS, Godoy Iberica, Tavarez Refri Parts, Belastingdienst CN/ Douane, Rum Runners, Divi Flamingo Enterprises, Tasty Bar Steakhouse Restaurant, Alfa & Omega uniforms en Van den Tweel Supermarket.
Deze bedrijven hebben aangetoond dat zij geloven in het verder opleiden van hun personeel en ondersteunen bij het praktijkleren. De managers en eigenaren stellen vast dat de opleidingen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de medewerkers en het creëren van vakspecialisten op Bonaire. Eric Oleana van IBO Bonaire geeft aan dat volgen van een BBL-studie ervoor zorgt dat zijn medewerkers gelijkwaardige gesprekspartners zijn in de overleggen met de buitenlandse professionals.  Een mooie bijvangst is dat hierdoor ook het management scherp blijft en continu in ontwikkeling is. Manuel Godoy begeleidt als vliegende leermeester een BBL-student met een eigen bedrijf en hij zegt; ”Het geeft mij ontzettend veel voldoening om bij te dragen aan de ontwikkeling van de student, zodat hij zijn doelen kan behalen”. 

Motivatie werknemer
Het volgen van een BBL-studie vereist discipline en motivatie van de werknemer. Liset Wolff, directeur mbo-Bonaire, ziet hoe zwaar het vaak in de praktijk is voor studenten om werk, gezin en studie te combineren.  En juist daarom is de steun van de werkgever zo belangrijk! Marisol Dirksz van Special Security Services onderschrijft dit met “Geef je werknemer de tijd en ruimte gedurende de studie, want je krijgt er veel voor terug”. Zij constateert dat hetgeen dat aangeboden wordt binnen de opleiding direct toepasbaar is binnen het werk. Ook de directeur – bestuurder van de ZW-groep, Genara Silberie, ziet dat opleiding de professionele ontwikkeling van de medewerkers bevordert. Dit resulteert in een grotere motivatie en een sterke betrokkenheid bij de organisatie, waardoor talent behouden blijft voor de organisatie.

Voordelen voor de leerbedrijven
BBL-studies hebben meerdere voordelen, zo kan de werknemer zijn inkomen behouden en daarnaast een erkend mbo-diploma behalen. Hetgeen wat er op school geleerd wordt kan direct toegepast worden in de praktijk en de medewerker neemt waardevolle nieuwe informatie en skills mee terug naar de werkplek. Luiginia Allee van Divi Flamingo Enterprises vertelt; “De leergierigheid van de werknemer is aanstekelijk. We staan open voor frisse en nieuwe ideeën die bijdragen aan ons bedrijf”.
Volgens Floris van Loo van Rum Runners is het aannemen en begeleiden van BBL studenten een mooie oplossing om het tekort in de sector tegen te gaan, door samen met het onderwijs werknemers op te leiden.

Together we make it work
Om medewerkers de kans te geven om een BBL-studie te volgen is het nodig om een erkend leerbedrijf te zijn. ROA CN kijkt samen met het bedrijf welke mogelijkheden er zijn en traint de begeleiders om de kwaliteit van de leerwerkplek te kunnen garanderen. 

ROA CN waardeert de inzet van de werkgevers die hun werknemers een kans geven om zich verder te scholen.  Directeur, Elyane Nicolaas, geeft aan dat het beroepsonderwijs de ruggengraat is van het eiland en wanneer werkgevers investeren in de scholing van hun werknemers, zij investeren in de ontwikkeling van het hele eiland. 

ROA CN hoopt samen met de overheid, het bedrijfsleven, de andere ketenpartners en de onderwijsinstellingen te kunnen blijven werken aan de groei van het aantal BBL-studenten en het verhogen van het opleidingsniveau van de arbeidskrachten op Bonaire.
Dit is niet mogelijk zonder de steun van de bedrijven, ROA CN moedigt de werkgevers dan ook aan om samen met hun werknemers te bespreken hoe zij zich verder zouden kunnen ontwikkelen en of het volgen van een BBL-opleiding hierbij past. 

Meer weten kijk op de website of Facebookpagina van ROA

Deel dit artikel