Nieuws van Bonaire

Commentaar: Over spindoctors, miskleunen en stemmende gezaghebbers

Het is wellicht niet toevallig dat journalist René Zwart, die indirect op de payroll staat van gezaghebber Edison Rijna, één van zijn warmste pleitbezorgers is. Zwart laat geen enkele kans voorbij gaan om een bijdrage te leveren aan het vurig gewenste herstel van Rijna’s gebutste imago, na de polemiek over de vergunningaanvraag van het Sunset Beach Resort. 

Zwart doet via zijn ‘serviceplatform’ Dossier Koninkrijksrelaties alle moeite om meningen of publicaties over het onderwerp die anders wellicht niet eens het nieuws zouden halen, met veel fanfare te presenteren. ‘Van Huffelen kleunt mis’, kopt een analyse van Zwarts hand schreeuwerig op 20 juli 2022. Volgens spindoctor Zwart rest Staatsecretaris Alexandra Van Huffelen niets anders dan snel excuses aan te bieden voor ‘verkeerde informatie’ die zij aan de Tweede Kamer zou hebben voorgeschoteld. Ruim drie weken later heeft Van Huffelen daar blijkbaar nog geen enkele aanleiding toe gezien. 

Ook de opinie van directeur ‘Vereniging van Burgemeesters’ Hilde Westera wordt door Zwart op donderdag weer groots aangehaald, om nogmaals te onderstrepen hoezeer Rijna ‘onrecht is aangedaan’. 

Helaas voor Zwart -en ook voor Westera die overigens bijzonder weinig blijk geeft van enige begrip van de gevoelens over het onderwerp aan deze zijde van de oceaan- is niet Van Huffelen, niet oppositieleider Clark Abraham, niet gedeputeerde Nina den Heyer, niet de Tweede Kamer en zeker ook niet Bonaire.nu debet aan het gebutste imago van Rijna. Daar is er maar één schuldig aan: Rijna zelf. 

Was de koers van Rijna in het Sunset Beach dossier in eerste instantie al niet echt navolgbaar, dan is die dat na de plotselinge draai van 180 graden door dezelfde Rijna helemaal niet meer. Na eerst in het lokale parlement te hebben betoogd dat een positief ambtelijk advies ten grondslag lag aan zijn stem vóór, is ook Rijna nu blijkbaar opeens mordicus tegen. 

“Te hoog, te veel kamers, voldoet niet aan de bepalingen van het Strategic Tourism Master Plan voor een high-end toeristisch product, past ook niet bij de andere gebouwen in de omgeving en de verkeersveiligheid komt in gevaar. Het ingediende plan voor het te bouwen Sunset Beach hotel aan de Bulevar Gobernador Debrot is volgens het Bestuurscollege in strijd met de regelgeving zoals die beschreven staat in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)”, zo begint een door het BC uitgeven persbericht van 29 juli jl.

Over het ‘positieve advies’ van de directie Ruimte & Ontwikkeling wordt in het persbericht met geen woord meer gerept. Huh? Was er dan ooit wel een positief advies? Is er een nieuw -en ditmaal negatief- advies uitgebracht? Wanneer dan? 

Het meest stuitend is dat (bijna) niemand zich echt zorgen lijkt te maken over het feit dat een  beweerdelijk positief ambtelijk advies, als het zo uitkomt, verdwijnt als sneeuw voor de tropenzon. En niemand die er wat van zegt, of er vragen over stelt. Eerst waren we vóór. Nu zijn we tegen. “Klaar!”. Echt?!

Niet het stemrecht -of zo Westera het wil de stemplicht- van Rijna is het probleem. Het is zijn gebrek aan geloofwaardigheid en consistentie. En aan dat gebrek aan geloofwaardigheid en consistentie verandert ook spindoctor Zwart niks. Dat zal Rijna zelf moeten doen. 

Waar Westera in haar opinie ook geheel aan voorbij gaat is dat -ook bij de door haar beweerde stemplicht van Rijna- niets of niemand hem verplichtte vóór een vergunning te stemmen die blijkbaar zo duidelijk op tal van terreinen tegen vigerende regelgeving en door de Eilandsraad vastgesteld beleid indruiste.

Overigens -en helaas- is het Sunset Beach dossier maar één van vele wat schimmige dossiers waar Rijna op de een of andere manier bij betrokken is. Hoe zat het ook weer met het administratief onderzoek naar de mislukte rotonde? Een te haastig afgegeven mondelinge gedoogbeschikking voor Chogogo Resort? Het onderzoek naar vermoede schendingen van de integriteit bij BHM?

Het wordt tijd dat gezaghebber Rijna eens goed en vooral ook recht in de spiegel kijkt. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo