Bonaire

Hoe geloofwaardig is gezaghebber Edison Rijna nog?

De twee hoofrolspelers binnen de discussie rondom Kings Beach Resort: Gezaghebber Rijna (m) en James Kroon (r) tijdens de presentatie van het nieuwe telefoonbook van TELBO.

Een openlijk conflict tussen MPB gedeputeerden Hennyson Thielman en Nina den Heyer enerzijds en UPB-gedeputeerde James Kroon anderzijds heeft een opvallende wending gekregen, nu blijkt dat gezaghebber Edison Rijna, als lid van het bestuurscollege, meestemde met Kroon als het gaat om het verstrekken van een vijf bouwlagen tellend hotel op een deel van het oude Sunset Beach hotel.

Opvallend, omdat dezelfde Rijna geen kans voorbij laat gaan om in vooral Nederlandse media op klagende toon aan te geven hoezeer hij zich zorgen maakt over de bedreiging van de natuur op Bonaire door over-toerisme. Een wel heel concreet voorbeeld hiervan is de uitspraak van Rijna in een Nederlands dagblad, dat het eiland zichzelf zou prostitueren.

Rocargo

Die gepeperde uitspraak van Rijna was niet de enige klaagzang. Zo sprak hij zich in het Nederlandse TV-programma Zembla uit tegen het aanleggen van een nieuwe pier voor de brandstofvoorziening, terwijl hij tot kort voor die uitzending zelf de drijvende kracht was achter die plannen. Net trouwens, als bij het verlengen van de pier in Kralendijk, zodat er tegelijkertijd vrachtschepen en cruiseschepen kunnen aanleggen.

Rijna kwam zeer recent nog onder vuur te liggen door zijn handelswijze met de mondelinge gedoogbeschikking voor Chogogo Resort, waarna het hotel alsnog open kon. Hoewel bekritiseerd, leek de handelswijze van Rijna vanuit een pragmatisch oogpunt op dat moment wel te begrijpen. Immers: Er waren al ettelijke miljoenen geïnvesteerd en niet open gaan zou ontegenzeggelijk leiden tot een enorme economische schade.

Als het gaat om de handelswijze rondom Sunset Beach Resort ligt dat anders. Vanaf het eerste moment dat Bonaire.nu melding maakte van de plannen voor het resort, sloeg Rijna een sussende toon aan. “Het is allemaal nog niet zo ver”, zei Rijna in een schriftelijke verklaring naar de pers. De gezaghebber meende dat er wel vaker ondernemers waren die bepaalde plannen hadden, maar dat betekende nog niet dat die realiteit worden of dat zij een vergunning zouden krijgen.

Des te groter is de verbazing, maar ook irritatie, bij zowel collega-bestuurders als bij een groot deel van de bevolking, dat juist Rijna zich in het BC nu hard maakt voor het afgeven van een inmiddels uiterst controversiële bouwvergunning. Als benoemde voorzitter van het bestuurscollege neemt de gezaghebber geen terughoudende rol aan, zoals wel van hem verwacht zou mogen worden. Nee, hij stemt al in de eerste stemronde actief mee én dreigt bij stakende stemmen zijn voorzittersstem zelfs de doorslag te laten geven.

Het stemgedrag en de houding van de gezaghebber, die inmiddels helaas op straat zijn komen te liggen, roepen op het eiland veel vragen op. Hoe kan iemand steeds met de mond het één belijden, maar consequent het andere doen? Sommigen plaatsen nu voor het eerst ook vragen bij de betrouwbaarheid -en erger nog- de integriteit van Rijna.

Rijna heeft binnen het College de verantwoordelijkheid voor het dossier Integriteit. Rijna klopt zichzelf, als het gaat om dat onderwerp, graag op de borst. Maar is dat terecht? In onderzoeken naar vermeende integriteitsschendingen bij de Bonaire Holding Maatschappij en naar de zogenaamde ‘rotonde gate’ dringt zich meer het beeld op van iemand die vooral sterk is in het pappen en nathouden, ‘voorkoken’ van dossiers en zorgvuldig regisseren, wie wat in mag zien.

Hoewel zowel binnen het bestuurscollege als binnen de eilandsraad werd aangedrongen op compleet externe en onafhankelijke onderzoeken, ging de gezaghebber daar in beide dossiers niet in mee.

Van het onderzoek naar de mislukte rotonde zijn de resultaten een jaar na aankondiging van het onderzoek, tegen diverse beloftes in, nog altijd niet openbaar gemaakt. Een centrale rol in zowel het onderzoek naar de gang van zaken bij de Holding als naar de rotonde gate speelt…. Jawel: James Kroon. Hoe verrassend!

Maar er is meer. Zoals de nieuwe levenspartner van Rijna, consultant Masoumah Hosseini. Natuurlijk heeft de gezaghebber recht op een liefdesleven en op privacy, als het gaat om zijn privéleven. Maar laat mevrouw Hosseini nou nét adviseur zijn van bepaalde projectontwikkelaars op het eiland, zoals de initiatiefnemers van het Kings Beach Resort. Een project waarvoor het voltallige bestuurscollege werd opgetrommeld en een presentatie kreeg, inclusiefgezaghebber Rijna himself.

Is het eigenlijk wel wenselijk of toelaatbaar dat de levenspartner van een burgemeester of gezaghebber een bijeenkomst organiseert en orkestreert  voor een projectontwikkelaar, zonder dat de betrokkene zich door een privérelatie en met oog op het risico van mogelijke belangenverstrengeling, van die bijeenkomst verschoont?

Als het gaat om integriteitsrisico’s -we melden het nog maar eens- gaat het nadrukkelijk niet alleen om daadwerkelijke belangenverstrengeling, maar wordt zelfs de schijn daarvan als onwenselijk beoordeeld.  

In die zin lijkt het de hoogste tijd dat er een dieper onderzoek komt naar mogelijke belangenverstrengeling binnen het BC en -ik zeg het dan toch maar- de integriteit als het gaat om de diverse dossiers.

Waarbij het, om hopelijk wel héél voor de hand liggende redenen, nou per definitie eens niet de gezaghebber zelf is, die deze onderzoeken uitvoert of ‘afhandelt’.

De vraag doet zich nu voor, welke instantie zich geroepen voelt de kat de bel aan te binden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo