Nieuws van Bonaire

Alle eilanden doen het goed tegen corona, Sint Maarten blijft achter

Saba heeft de hoogste vaccinatiegraad van alle Caribische eilanden in het Koninkrijk. 93 procent van alle inwoners van achttien jaar en ouder op het eiland is gevaccineerd. Dat valt op te maken uit de cijfers die minister Ernst Kuipers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd,

Saba heeft de hoogste vaccinatiegraad van alle Caribische eilanden in het Koninkrijk. 93 procent van alle inwoners van achttien jaar en ouder op het eiland is gevaccineerd. Dat valt op te maken uit de cijfers die minister Ernst Kuipers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd,

Buureiland Sint Maarten heeft de laagste vaccinatiegraad. Daar is slechts zevenveertig procent volledig gevaccineerd. Sint Maarten is ook het enige eiland dat de coronamaatregelen nog niet versoepelt, omdat de druk op de zorg er nog steeds hoog is.

Van de 18+ bevolking op Bonaire, Curaçao en Aruba is respectievelijk 79 procent, 72 en 75 procent volledig gevaccineerd. Sint Eustatius heeft een vaccinatiegraad van zestig procent.

Wijken

Momenteel gaan de verschillende eilanden over op een aanpak waarbij de gezondheidsautoriteiten de wijken in gaan om kwetsbare groepen te bereiken. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid verleent Curaçao en Aruba financiële bijstand bij de uitvoering van de boostercampagnes en het fijnmazig vaccineren.

De gezondheidsautoriteiten op de eilanden bieden de basisvaccinatieserie aan aan alle inwoners van 5 jaar en ouder. Sint Eustatius start op korte termijn met de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. Daarnaast bieden de gezondheidsautoriteiten, net als de GGD’en in Europees Nederland, de boostervaccinatie aan om het niveau van bescherming te verbeteren en de werkingsduur van de basisserie te verlengen.


Deel dit artikel