Belastingen

Burgers BES gaan meer belasting betalen

KRALENDIJK- De burgers van Bonaire, St. Eustatius en Saba zullen met ingang van 2022 meer kwijt zijn aan de belastingdienst.

Naar nu blijkt zijn diverse aftrekposten vanaf 1 januari 2022 verlaagd, waaronder de belastingvrije voet en de ouderentoeslag.

De belastingvrije som is verlaagd van 12.575 naar 12.198 dollars per jaar, terwijl de ouderentoeslag is verlaagd van 1.421 naar 1.378 dollars per jaar. Ook wordt op de website melding gemaakt van het feit dat de hypotheekaftrek wordt gemaximeerd tot 30,4%, maar dit lijkt slechts de groep belastingbetalers te treffen die meer dan 281.921 dollar per jaar verdienen.

Per saldo betekent dit dat belastingplichtigen meer kwijt zullen zijn aan inkomstenbelasting, dan voorheen.

Uitleg

Enige uitleg over de verandering in tarieven is niet gegeven. De nieuwe bedragen staan pas sinds kort op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland en komen als een volslagen verrassing voor de meeste burgers, maar naar blijkt ook voor de gezagsdragers op het eiland.

Hoewel het kabinet in Den Haag schermde met een verhoging van de minimumlonen van 10%, wordt deze verhoging deels teniet gedaan door een fikse stijging van de inflatie. Naar nu blijkt, gaat echter ook de belastingdienst Caribisch Nederland een groter deel van het besteedbaar inkomen opeisen.

Trendbreuk

De neerwaartse bijstelling van de aftrekposten is een trendbreuk ten opzichte van het verleden. Sinds het jaar 2010 is de belastingvrije voet jaarlijks in opwaartse zin bijgesteld. In de afgelopen 5 jaar werd het bedrag stapsgewijs verhoogd van 11.873 tot 12.575 dollars per jaar in 2021.

De ouderentoeslag groeide in dezelfde periode van 1.342 naar 1.421 dollars per jaar.

De vraag doet zich voor hoe de verlaging van belastingvrije som en de verlaging van de ouderentoeslag zich verhouden met de inkomenspolitiek van het Kabinet in Den Haag die zegt de armoedeproblematiek op de eilanden te willen bestrijden.

Een geraadpleegde deskundige zegt te vermoeden dat de bedragen zijn aangepast in lijn met de negatieve inflatie in het jaar 2020. Het zou hier gaan om een vertraagde doorwerking. Wat wel opvalt is dat de Belastingdienst Caribisch Nederland met geen woord gerept heeft over de aanpassingen per 1 januari 2022 en de meeste belastingplichtigen totaal verrast zullen zijn door de aanpassing in de geldende bedragen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo