Bonaire

Linkels en Zwart: Niks onoorbaars aan ondersteuning communicatieafdeling OLB

Kralendijk- Organisatieadviseur Harald Linkels en journalist Rene Zwart zijn van mening dat er niks mis is met de door hen te verlenen ondersteuning aan de afdeling Communicatie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Dat zeggen Linkels en Zwart in reactie op ‘onthullingen’ die het dagblad Amigoe in haar editie van gisteren deed over de werkzaamheden van beide personen.

De ingehuurde expertise van Linkels & Zwart was ook aanleiding voor DP-fractieleider Clark Abraham daar vragen over te stellen in de eilandsraad.

Rocargo

“Voorop staat dat ik consultant ben. Ik sta aan het hoofd van een organisatie met 15 professionals die actief is in 8 verschillende landen. Wij werken zowel voor de particuliere sector als voor overheden. Dat kan gaan om ondersteuning op het gebied van personeelsbeleid, organisatieontwikkeling of -zoals in dit geval- ondersteuning als het gaat om communicatie- en mediabeleid”, zegt Linkels.

Linkels zegt dat de vraag van het OLB voortkwam uit de wens van het bestuurscollege de professionaliteit van de afdeling Communicatie aanzienlijk te verbeteren. “De afdeling communicatie verricht belangrijk werk. Zo moet er met de bevolking worden gecommuniceerd over tal van belangrijke zaken. Een voorbeeld is de recente introductie van de nieuwe wegenverkeersverordening, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld ‘hurricane preparedness’. Hoewel de medewerkers van de afdeling hun best doen, is versterking wel nodig”.

Volgens Linkels zijn de gesprekken over support aan de afdeling niet nieuw. “Wij hebben met minstens 3 bestuurscolleges, van verschillende signatuur, gesproken over het verlenen van ondersteuning aan de organisatie, en specifiek ook over de bewuste afdeling”.

Volgens Linkels is de kritiek op de inschakeling van hemzelf en collega Rene Zwart onterecht. “Ten eerste is er niks geheims aan. Er ligt een duidelijke opdracht, gebaseerd op een officieel BC-besluit, namelijk om te komen tot betere persberichten vanuit het Openbaar Lichaam. Berichtgeving vanuit het OLB moet tijdig en regelmatig plaatsvinden, met goed en correct taalgebruik in minstens twee talen. Het OLB werkt aan een permanente en structurele versterking van de afdeling, maar had op korte termijn ‘hands-on’ support nodig. Die gaan wij, als het allemaal doorgaat, nu verstrekken”.

Linkels zegt ook het een leuke opdracht te vinden: “Eerlijk gezegd jeuken mijn handen om hiermee aan de slag te gaan. Ik zeg over mijzelf altijd gekscherend dat ik een ‘hobby-journalist’ ben. Ik schrijf -naast mijn gewone werk- op enkele nieuwssites, gewoon omdat ik het leuk vind. Ik verdien daar geen droog brood aan, en dat hoeft ook helemaal niet. Maar communicatie, in bredere zin, is iets waar ik gepassioneerd over ben. Ook werken aan verbetering in organisaties vind ik sowieso altijd leuk”, aldus Linkels.

Geen blad voor de mond

Linkels maakt zich niet al te druk over de kritiek over een eventuele vooringenomenheid. “Ik ben iemand die geen blad voor zijn mond neemt. Soms schrijf ik scherpe commentaren, die niet altijd door iedereen in dank worden afgenomen. Artikelen en commentaren die ik schrijf, schrijf ik onder eigen naam. Iedereen weet wie het geschreven heeft. Soms zijn mensen het er mee eens; soms niet. Het op gang brengen van de discussie over onderwerpen vind ik belangrijk en gezond”.

Linkels zegt ook dat lezers kritisch mogen zijn op de stukken en dat er geen reden is om aan te nemen dat hij niet in staat zou zijn onderscheid aan te brengen tussen de verleende professionele ondersteuning aan het OLB enerzijds, en artikelen voor een medium als Bonaire.Nu anderzijds.

Rocargo

Feiten, zonder roddel of onjuistheden

Directrice Sylvia de Leon van ABC Online Media, dat onder andere Bonaire.Nu beheert, zegt dat haar organisatie hecht aan objectieve berichtgeving. “Ik ben voor goeie en transparante communicatie naar onze lezers. Onze lezers vertrouwen ons en hebben een positief beeld van onze media. Wij horen juist vaak als feedback dat je op Bonaire.Nu of aan ons gelieerde sites de feiten kunt lezen, zonder roddel en onjuistheden, die nog wel eens terug te vinden zijn in bepaalde media. Wij werken er met z’n allen aan om de berichtgeving zuiver te houden en houden elkaar ook scherp”, aldus de Leon.

De Leon zegt verder vanuit haar eigen ervaring, de noodzaak van de versterking van de afdeling Communicatie van het OLB wel te onderschrijven. “We zien dat de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) een steeds grotere en beter functionerende communicatie-afdeling heeft opgezet. De lokale overheid is in dat opzicht de afgelopen jaren sterk achtergebleven”.

Deel dit artikel