Nieuws van Bonaire

Minimaal 50 bewoners rondom vuilnisbelt Bonaire zijn geëvacueerd

Bewoners rondom de vuilnisbelt zijn op zaterdag geëvacueerd. De rookontwikkeling die op vrijdag is begonnen, hield ook op zaterdag aan. Minimaal 50 bewoners zijn op deze dag vertrokken naar Buddy Dive. Volgens de eerste berichten moeten zij daar een week blijven.

,,Ik heb zaterdag ook opeens last gekregen van mijn keel. Dit had ik niet”, aldus één van de bewoners. In een reactie laat zij weten dat er minimaal 50 mensen zijn geëvacueerd. De rookontwikkeling die al een maand gaande is, heeft gezondheidsproblemen veroorzaakt bij meerdere bewoners die nabij de vuilnisbelt wonen.

Groot belang sluiten van deuren en ramen

Afvalverwerkingsbedrijf SeliBon kwam op zaterdagavond met de mededeling: ‘Het is van groot belang dat bewoners hun deuren en ramen gesloten houden voor eventuele rook in huis te minimaliseren. Verwacht wordt dat de wind gaat draaien en dat overlast van rook en as over een groot gedeelte van het eiland kan ontstaan’. Ook gaf het bedrijf aan dat de rook nog in ontwikkeling is, maar dat ze deze op zondag proberen af te dekken.

Meerdere bronnen hebben aangegeven dat er in ieder geval autobanden in de brand staan. Het verbranden van autobanden geeft afvalstoffen zoals: koolstofoxiden, koolwaterstoffen (vooral polycyclische aromatische koolwaterstoffen), stikstofoxiden, gehalogeneerde zuren en grote hoeveelheden roet en onverbrand materiaal. Het verbranden van autobanden levert kankerverwekkende stoffen op.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo