Media

Radioprogramma ‘Op de Klippen’ praat over kwaliteit van de pers op Bonaire

Een beeld van de uitzending op zaterdag tijdens een muzikale pauze. Foto: Op de Klippen

KRALENDIJK – Op zaterdagmiddag van 12 tot 2 werd bij het Nederlandstalige radioprogramma ‘Op de Klippen’ gesproken over de kwaliteit van de pers op Bonaire. Aanleiding was de recente kritiek vanuit de eilandsraad over het gebrek aan kwaliteit van de pers op het eiland. 

Onder leiding van presentatoren Martijn Hisschemoller en Judith Brekelmans werd door genodigden Bubui Cecilia (BonFM), Harald Linkels (ABC Online Media) en eilandsraadslid Yona Chirino (UPB) gediscussieerd over het onderwerp. 

Chirino gaf aan dat zij, terugkijkend, wellicht aangestuurd zou hebben op een andere formulering van de brief die door de eilandsraad werd verstuurd. “Nu werd eigenlijk niet genoemd waar het echt over ging, waardoor het leek of er kritiek is op alle media op het eiland. Dat is niet zo. En dat moet je dan ook toegeven”, aldus het UPB-raadslid. 

Cecilia gaf aan moeite te hebben met radio- en TV-stations op het eiland, die niet aangeven wanneer voor programma’s wordt betaald door bepaalde opdrachtgevers. De eigenaar van het radiostation vindt dat dit nu te veel door elkaar loopt. “Reclame maken is prima, maar het moet wel duidelijk zijn dat het reclame is”, aldus Cecilia. Daar waren zowel de gasten als de presentatoren het mee eens.

Sterk

Linkels gaf aan dat ook de sterke kanten van de pers op Bonaire mogen worden benoemd. “Ten eerste moet je je afvragen wat de kwaliteit is van lokale pers in een willekeurige gemeente in Nederland, met 25.000 inwoners. Zo bekeken heeft Bonaire een enorme diversiteit en ook wel kwaliteit als het gaat om de lokale pers”. Linkels merkte ook op dat op het eiland dagelijks nieuws wordt geproduceerd in niet één, maar zeker in drie talen, hetgeen Bonaire ook relatief uniek maakt.

Commercie

Geen van de gesprekspartners vond het feit dat bijna alle pers op het eiland draait op advertentie-inkomsten als een echt probleem, vooral omdat er eigenlijk geen andere inkomstenbronnen zijn, zoals bijvoorbeeld subsidie door de overheid. 

Cecilia herhaalde zijn al eerder kenbaar gemaakte bezwaren tegen de invoering van een soort staatsomroep of publiek bestel, waar sommigen voor lijken te pleiten. “Dat is, in onze situatie op een overvolle markt, dan al snel oneigenlijke concurrentie”.

Linkels merkte nog op dat veel lezers verwachten dat op het eiland door media aan onderzoeksjournalistiek wordt gedaan, maar dat er niet na wordt gedacht waaruit of hoe dat bekostigd moet worden. 

Zowel de presentatoren als de genodigden waren het er over eens dat het onderwerp zo interessant is, dat er nog wel een keer een uitzending aan mag worden gewijd. 

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo