Veiligheid & openbare orde

Onrust over preventief fouilleren

fouillering

Door Harald Linkels

Rocargo

Kralendijk- Er is veel geroezemoes ontstaan naar aanleiding van het bevel van het Openbaar Ministerie BES (OM), om gedurende een periode van maar liefst 14 dagen, preventief fouilleren toe te staan. In een schrijven van het OM stelt zij dat dit noodzakelijk is geworden omdat er aanwijzingen zijn dat er sprake is van veel wapens op het eiland zijn, die voor criminele doeleinden gebruikt zouden kunnen worden. Door de afkondiging van de maatregel kan het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), auto’s staande houden en doorzoeken, terwijl zij ook burgers preventief mag fouilleren.

De zaak ligt onder andere gevoelig door het schietincident van dit weekeinde, waarbij politieagenten in burger hun wapen trokken en in de lucht schoten, toen zij zich tegen 4 uur in de ochtend in een lokale nachtclub belaagd voelden door een groep mannen. Tijdens de schermutselingen en daaropvolgende arrestatie werden ook vuurwapens aangetroffen. Over het schietincident zijn door het KPCN en het OM nog geen nadere mededelingen gedaan, hetgeen op zichzelf ook als vreemd mag worden omschreven. Veel mensen leggen, terecht of niet, een verband tussen het schietincident en de door het OM afgekondigde maatregel tot preventief fouilleren.

Het door het OM afgekondigde bevel is voor de Partido Democratico Boneriano (PDB) aanleiding geweest tot het stellen van kritische vragen aan het plaatselijk hoofd van de Politie, Gezaghebber Edison Rijna. In een brief met niet minder dan 22 vragen van raadslid Michael Pieters gedateerd op 19 december jl. wil de PDB de nodige duidelijkheid van Rijna over de afgekondigde maatregel. De PDB zegt bescherming van de burgers een groot goed te vinden, doch dat dit ook geldt voor het beschermen van basisrechten van burgers. Zo merkt de PDB op dat het bevel tot preventief fouilleren door het KPCN door het OM werd verstrekt voor 14 dagen, terwijl naar de mening van de PDB dit normaal niet langer wordt afgekondigd dan voor 12 achtereenvolgende uren, en dit alleen wanneer er aanwijzingen bestaan voor het feit dat dit van belang is voor de openbare orde en veiligheid. De door het OM-BES afgekondigde recht tot preventief fouilleren kent een duur van maar liefst 288 achtereenvolgende uren. Ook ageert de PDB tegen het feit dat er geen gebiedsbeperking is als het gaat om het preventief fouilleren. Volgens de PDB is het normaal dat er voor een bepaald gebied, dat op dat moment wordt aangemerkt als een gebied met een verhoogd risico, een dergelijk bevel wordt afgekondigd en is het, volgens de PDB, ongehoord dat dat op het hele eiland wordt afgekondigd.

Deel dit artikel