Nieuws van Bonaire

Van een school IV

Door Auke van der Berg

De persconferentie vorige week over Kolegio Emmy Schermer, de school die geen school is, bracht me in problemen.

Door te vertellen dat het Kolegio geen school is, maar een voorziening, moest ik even aan de schrijver en journalist Jan Greshoff denken. In Cum Grano Sali (1966) onderscheidt Greshoff twee soorten politici: ‘zij die hun taal gebruiken om hun gedachten te verbergen en zij die hun taal gebruiken om te verbergen dat zij geen gedachten bezitten.’
Tijdens de persconferentie dacht ik aan het eerste deel van deze vaststelling. Maar direct daarna schoot me een uitspraak van Shakespeare te binnen.
In De koopman van Venetië schrijft hij: ‘Eigen slechtheid leert de gedachten van anderen te wantrouwen.’
Een botsing waar je niet veel aan hebt als je denkt onderzoeksjournalistje te moeten spelen.

De persconferentie maakte duidelijk dat Kolegio Emmy Schermer geen zelfstandige schoolorganisatie is, maar ‘een plek waar het Expertise Center Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) kinderen samenbrengt die “onderwijs op maat” nodig hebben. Zie: https://antilliaansdagblad.com/bonaire/26358-kolegio-emmy-schermer-op-bonaire-is-geen-school-maar-een-voorziening?

De uitleg van het hoofd van de afdeling OCW/RCN, de heer Oleana, dat in 2006 de scholen in samenspraak met de ouders afzagen van speciaal onderwijs, is ondertussen achterhaald. ‘De bevolking van Bonaire is echter zo gegroeid dat de extra zorg voor deze kinderen nu te veel druk op het reguliere onderwijs legt. Daardoor dreigt er nu een flinke groep leerplichtige leerlingen buiten de boord te vallen.’

Bij deze opmerking zijn een paar aantekeningen te maken. Niet alleen richten Strea Breante en Het Koraal zich al enige jaren op kinderen die extra aandacht nodig hebben, ook weet OCW/RCN al lang dat er nog steeds kinderen thuis zitten. Zonder het onderwijs dat zij nodig hebben.

De directeur van EOZ, mevrouw Hansen, vindt dat alle kinderen tellen en dat daarom gezocht is naar een oplossing ‘die binnen de huidige wetgeving valt.’

De psycholoog en teamleider bij EOZ, de heer Welvaart, ziet binnen de wet Primair onderwijs BES twee artikelen die kunnen helpen bij het opzetten van specialistische voorzieningen voor specifieke groepen leerlingen.
En daardoor kan volgens de heer Oleana de voorziening nu al rechtstreeks gesubsidieerd worden door OCW. Want het duurt minstens twee jaar voor de wetgeving aangepast kan worden.

Tegen het einde van de persconferentie vroeg een journalist hoe Het Koraal binnen ‘dit plaatje’ past.
Het Koraal is een particuliere school voor speciaal onderwijs. ‘Het ontbreken van een wettelijke grondslag voor dit type onderwijs is omzeild doordat niet de overheid, maar de ouders de school bekostigen.’

Dat Het Koraal graag van deze status van particuliere school af wil, werd over het hoofd gezien door de heer Oleana in zijn antwoord op de vraag hoe die school in het plaatje past.

‘Kijk, in Nederland kennen wij ‘vrijheid van onderwijs’. Het staat ouders dus volledig vrij om te kiezen voor het onderwijs waarvan zij denken dat dit het beste bij hun kind past”, antwoordde hij.

Als er voor je kind geen plaats is in het reguliere onderwijs en je kunt het je veroorloven om te betalen voor het onderwijs dat het beste bij je kind past, heb je het niet over ‘vrijheid van onderwijs’.
Dan bepaalt je inkomen de kansen voor je kind.

Als alle kinderen tellen, mag er geen onduidelijkheid zijn over de aanpak.
Dan verwacht je niet dat familiaire banden de keuzes mee bepalen. Die banden zijn zichtbaar in de constructies rondom het gebouw waarin het Kolegio gevestigd is. En naar nu blijkt ook bij de benoemingen van de eerste personeelsleden.

En daardoor zit ik nu voor de keuze of ik Greshoff of Shakespeare tot slot aan zal halen.

Lees ook: Van een school III

Lees ook: Van een school II

Lees ook: Van een school

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo