Nieuws van Bonaire

Van een school III

Door Auke van der Berg

Het is zo’n klassieke verzuchting: “Wat is de wereld toch klein’.
Dat blijkt ook nu weer. Naar aanleiding van een paar stukjes over die nieuwe school die er is, maar die tegelijkertijd nog komt, kwamen er veel vragen en opmerkingen.

Uit een poging om een reconstructie te maken van de geschiedenis van de totstandkoming van de school, Kolegio Emmy Schermer, wordt duidelijk dat Bureau Beerschot in 2021 de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken of er behoefte is aan speciaal onderwijs op het eiland. De conclusie was dat die behoefte er is. Er werd een kwartiermaker aangenomen die vorm moest geven aan de toekomst van het speciaal onderwijs.

Curieus is dat het contact met mensen werkzaam in het speciaal onderwijs moeizaam was. Of misschien beter geformuleerd: ze werden buiten de deur gehouden. Tot april dit jaar.
Net voordat minister Wiersma op bezoek kwam, werd een aantal mensen uitgenodigd voor een gesprek. In die gesprekken werd al snel duidelijk dat EOZ (Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire) zelf met een school ging beginnen. Over de positie van een bestaande school voor speciaal onderwijs werden geen duidelijke uitspraken gedaan.

De presentatie van de school een paar weken geleden was op zijn minst wonderlijk te noemen. Er werd een lintje doorgeknipt en er waren een paar mensen. Maar verder wist niemand waar de school stond.
De uitnodiging voor de persconferentie a.s. maandag maakte veel duidelijk. De school wordt gevestigd op Kaya Son Montuno 8. Daar wordt op perceel nr. 4 E 2507 een appartementencomplex gebouwd. Op de begane grond van het complex staan op dit moment al wat stoeltjes en bankjes in verschillende lokalen.

Perceel nr. 4 E 2507 staat op naam van Edufluence bv. Deze besloten vennootschap heeft als hoofdactiviteit volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ‘Kinderopvang en peuterspeelplaatswerk’. Ook doet de bv aan ‘bedrijfsvoering en -training’. Advisering op het gebied management en bedrijfsvoering is in goede handen bij Edufluence.

Edufluence heeft in juli jl. een exploitatievergunning gekregen voor het exploiteren van de kinderopvang: locatie BSO de Oceaan.

Naast de nieuwe school, op Perceel nr. 4 E 2506, is de Fundashon Evangelio Kompleto Dios Ta Amor gevestigd. De hoofdactiviteit van deze stichting is ‘religieuze organisaties’. Wat dat betekent, weet ik niet. Maar het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met betrekking: ‘tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen’.

Wat al deze gegevens interessant maakt is het gegeven dat zowel in het bestuur van de stichting als bij de bestuurders van de bv de namen opduiken van mensen met familiaire banden die nogal thuis zijn bij het Openbaar Lichaam en EOZ. Bijvoorbeeld werkzaam als Interim Manager Educatie en Welzijn sinds oktober 2021 (volgens LinkedIn). Of als coördinator bij de Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire.

Gezien de ontstaansgeschiedenis van het Kolegio roepen al deze banden vraagtekens op over mogelijke belangenverstrengeling.
Maar die vraagtekens verdwijnen vast als sneeuw voor de zon tijdens de persconferentie.

Lees ook: Van een school II

Lees ook: Van een school

Deel dit artikel