Nieuws van Bonaire

Van een school II

Door Auke van der Berg

A.s. maandag houdt EOZ (Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire) een persconferentie waarop zij naar verwachting duidelijkheid zal bieden over de nieuwe school waar bijna niemand iets over wist: Kolegio Emmy Schermer.*

De presentatie leverde veel vragen op. De praktisch vraag, waar staat die school, is opgelost door de uitnodiging voor de persconferentie. De pers wordt verwacht op Kaya Sonmontuno. Daar staat een fonkelnieuw gebouw te wachten op kinderen die baat hebben bij ‘specialistische voorzieningen voor het primair onderwijs.’

Al biedt deze formulering ruimte voor verschillende interpretaties, de website van de overheid geeft de volgende definitie:
Het (voortgezet) speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, dat het regulier onderwijs niet kan bieden. Er is speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Het (voortgezet) speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:
Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen;
Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis;
Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen (somatisch);
Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

De eerste vraag voor de persconferentie is dan ook: wordt met de omschrijving inderdaad ‘speciaal’ onderwijs bedoeld? Of hebben we het over ‘bijzonder onderwijs?’

Kolegio Emmy Schermer – Kaya Sonmontuno

Maar er zijn meer details die hopelijk a.s. maandag duidelijk worden.
In de afgelopen twee jaar hebben EOZ en OCW onderzoek gedaan naar de behoefte aan ‘speciaal onderwijs’ op het eiland. Blijkbaar is men tot de conclusie gekomen dat die behoefte er is.

Alleen is het wat wonderlijk dat bijna niemand van dat onderzoek wist. En dat zo te horen niemand dat onderzoek heeft kunnen lezen en inzien.
In plaats daarvan heeft men, blijkt nu, gekozen voor de uitkomst van dat onderzoek en staat er ineens een gebouw te wachten op de leerlingen. Een voortvarende aanpak.

Nog een paar vragen voor de persconferentie:
– Kolegio Emmy Schermer biedt primair onderwijs. Houdt dit in dat er nog geen ruimte is voor de oudere leerlingen (voortgezet onderwijs)?
– Wat gaan EOZ en OCW doen om de thuiszittende kinderen naar dat nieuwe gebouw te lokken?
– Is de school ‘eigendom’ van EOZ en OCW om het maar wat krom te formuleren?

Bronnen:
https://bonaire.nu/2022/09/06/van-een-school/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo