Nieuws van Bonaire

Van een school

Door Auke van der Berg

Vorige week werd een nieuwe school geopend volgens een bericht op bonaire.nu: Kolegio Emmy Schermer. De naam is een mooi eerbetoon aan de tachtigjarige mevrouw Emmy Schermer, een voormalige onderwijzeres en orthopedagoge die zich zestig jaar heeft ingezet voor het onderwijs op het eiland.*

Bij de presentatie vertelde de heer Nolly Oleana (OCW) dat het een lange en niet altijd makkelijke weg is geweest om het doel te verwezenlijken: een school voor buitengewoon onderwijs.

De presentatie van deze nieuwe school leverde veel vragen op. Van praktische zaken als waar is die school, kan mijn kind er terecht tot wat betekent ‘buitengewoon onderwijs’?

Afgezien van het feit dat het handig is om te weten waar een schoolgebouw staat, is het in dit geval ook goed om te weten op welke groep scholieren het Kolegio zich richt of gaat richten. Want ‘buitengewoon’ is een algemene term, terwijl het speciaal onderwijs onderverdeeld is in verschillende clusters.*

Sinds de onhandige persconferentie van minister Dennis Wiersma tijdens zijn bezoek aan het eiland is er op verschillende manieren aandacht geweest voor het speciaal onderwijs.
Daarom is het op zijn minst verwonderlijk dat zo te lezen en te horen bijna niemand wist dat dit Kolegio in de maak was. Laat staan dat de school er is.

Als ik het goed begrijp zijn EOZ (Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire) en OCW al een tijd bezig geweest met een onderzoek naar de behoefte aan een school voor buitengewoon onderwijs.
Dat die behoefte er is bewijzen Strea Breante en bijv. Het Koraal. Deze laatste school is een particuliere school op zoek naar meer leerlingen om te voldoen aan de normen die OCW stelt aan een school om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Waarmee zij het stempel ‘particulier’ achter zich kan laten.

Ook daarom roept de presentatie van deze nieuwe school vragen op. Voldoet het Kolegio aan de normen die OCW stelt? Zijn er bijv. direct zo veel leerlingen dat aan de getalsnormen voldaan is?
De vraag of EOZ als expertisecenter een school moet initiëren is van ander orde.
Volgens de website van EOZ is haar taak ‘het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden. De samenwerking tussen school en EOZ speelt hierbij een belangrijke rol.’

Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat het met die samenwerking tussen Kolegio Emmy Schermer en EOZ wel snor zit. Ervan uitgaande dat je een beetje met jezelf op kunt schieten.

Bronnen:
https://bonaire.nu/2022/09/02/school-voor-bijzonder-onderwijs-kolegio-emmy-schermer-geopend-op-bonaire
http://ikkiseiland.com/2022/06/16/over-mensen-onderwijs-en-clusters/

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo