Nieuws van Bonaire

Flamingo Luchthaven timmert aan voorrijstrook en parkeerplaatsen

KRALENDIJK – Na een periode van bouwen is BIA samen met Dabboussi Real Estate bezig met de herinrichting van het terrein tussen beide locaties. Partijen hebben de inpassing en inrichting van de verschillende rijstroken met elkaar afgestemd om een duidelijke scheiding van de verschillende verkeersstromen te bereiken. Vanaf komende maandag wordt met deze werkzaamheden gestart. Weggebruikers wordt gevraagd daar rekening mee te houden.

Uiteindelijk wordt de indeling zo, dat wat nu de doorgaande weg is, straks de Kiss&ride strook wordt. De Kiss&Ride is gratis en is bedoeld voor het onmiddellijk in- en uitstappen van passagiers. Parkeren is hier niet toegestaan. Ook taxi’s en bussen kunnen hier een plek vinden. Naast de Kiss&Ride komt de doorgaande weg, met vervolgens daarnaast een rijstrook voor de carrental. 

BIA kent al sinds 2008 betaald parkeren. De Kiss&Ride is het gratis alternatief wat is ingevoerd nadat BIA in 2020 de vijf minuten vrij parkeren heeft moeten annuleren. Veel parkeerders overschreden vaak onbedoeld toch de tijd en moesten dan bij het uitrijden alsnog betalen waardoor de uitgang geblokkeerd werd. Parkeerders die wel betaald hadden moesten daar vervolgens op wachten en overschreden daardoor de uitrijtijd en moesten ook weer bijbetalen. Dit veroorzaakte veel ongemak en had een negatief effect op de doorstroming. 

Personeel

BIA is ook haar personeelsparkeerplaats aan het uitbreiden. Hiervoor zijn 28 extra parkeerplaatsen ingericht. Deze werkzaamheden zijn bijna klaar. Medewerkers werkzaam op de luchthaven kunnen daar dan parkeren met een overloop naar lang parkeren als de personeelsparkeerplaats vol is. Hierdoor komen meer parkeerplaatsen vrij voor afhalers en wegbrengers. Het huidige carrental parkeerterrein wordt dan helemaal gebruikt voor huurauto’s. 

Door de werkzaamheden kan er enige overlast ontstaan. BIA biedt bij voorbaat haar verontschuldigingen hiervoor aan. Tevens wil BIA er op wijzen dat op het terrein van lang parkeren ook altijd kort geparkeerd kan worden. BIA biedt het parkeren op lang parkeren tijdelijk gratis aan tot alles gereed is. Op kort parkeren geldt het normale tarief. 

BIA zegt dagelijks toezicht op het parkeren en huurt hiervoor extra mensen in, met name op de drukke woensdagmiddag en zaterdag. “Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels en indien nodig wordt de Marechaussee dan ingeschakeld om op te treden”, aldus de luchthaven in een persbericht. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo