Nieuws van Bonaire

Klachtbehandeling door politie Caribisch Nederland kan beter volgens onderzoek

Nederland, Den Haag, 01-06-2016 Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman Foto; Arenda Oomen
Klachtbehandeling door politie Caribisch Nederland kan beter volgens onderzoek

KralendijkDe klachtbehandeling van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft goede vooruitgang geboekt. Maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn onderzoek over de manier waarop het KPCN klachten van burgers behandelt.

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, toetst in zijn onderzoek of de klachtbehandeling van het KPCN past bij de ombudsvisie op professionele klachtbehandeling. Ook heeft hij bekeken of de aanbevelingen uit eerder onderzoek, dat de Raad voor de Rechtshandhaving in 2016 samen met de Nationale ombudsman deed, zijn opgevolgd.

Professionaliseren klachtbehandeling
Reinier van Zutphen: ‘Het KPCN is op de goede weg om de klachtbehandeling te professionaliseren. Klachten van burgers worden serieus genomen. Maar ik zie ook mogelijkheden om de klachtbehandeling nog beter te maken.’ Hiervoor doet de ombudsman tien aanbevelingen aan het KPCN:

1. Maak de klachtenhandleiding definitief en kenbaar;
2. Breid het digitale klachtenformulier uit en zorg dat het vindbaar is op de website;
3. Zorg voor een brievenbus op de bovenwindse eilanden;
4. Registreer ook de informeel opgeloste klachten;
5. Maak jaarlijks een klachtenanalyse;
6. Informeer de burger als er disciplinair onderzoek wordt gestart;
7. Stuur een afschrift van de klachten naar de gezaghebber en het Openbaar Ministerie;
8. Wees transparant en betrek de burger en degene over wie de klacht gaat bij het onderzoek naar de klacht;
9. Check tevredenheid afronding van de klacht bij de burger;
10. Motiveer het oordeel in de afsluitende brief.

De Nationale ombudsman heeft aangegeven in gesprek te willen met de korpschef over de opvolging van de aanbevelingen.

Achtergrond
Sinds 2010 zijn Bonaire, St. Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland. Samen vormen zij Caribisch Nederland. De Nationale ombudsman behandelt sindsdien klachten over rijksoverheidsinstanties op de eilanden. Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop overheidsinstanties in Caribisch Nederland omgaan met klachten, doet de ombudsman onderzoeken uit eigen beweging. Hiermee wil hij bijdragen aan goed bestuur op de BES-eilanden.

Deel dit artikel