Nieuws van Bonaire

Certificaat uitreiking cursus Arbeidsrecht BES

Afgelopen vrijdag 10 juli heeft er bij het vakbondshuis een certificaat uitreiking van de Arbeidsrecht BES cursus plaatsgevonden voor de shop stewards en een aantal leden van AFBW.

De cursus werd aangeboden door de heer Anthony T.C. Nicolaas van Nicolaas Consultancy, Training & Services B.V.

AFBW gaat door met haar doelen en visie en één van haar doelen is het opleiden van haar leden.

Toen AFBW een uitnodiging kreeg om de cursus Arbeidsrecht BES te volgen, zijn er 12 personen ingeschreven voor deze cursus. Deze cursus vergroot de kennis op het gebied van de arbeidswet BES. En is een interessante cursus om je in te verdiepen en je in te ontwikkelen.

De cursus werd klassikaal gegeven maar door de preventiemaatregelen die zijn genomen voor COVID-19 is men overgegaan op online lessen.

AFBW en Nicolaas Consultancy, Training & Services B.V. cursisten kunnen samen terugkijken op een leerzame tijd met succesvolle resultaten.

Met deze prestatie hebben de AFBW shop stewards hun kennis uitgebreid om haar leden nog beter te kunnen assisteren op het gebied van arbeidsrechten.

AFBW feliciteert alle cursisten met het behalen van hun certificaat en wenst hen veel geluk toe om met de door hen verworven kennis AFBW leden bij te staan.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo