Nieuws van Bonaire

Max Suart verlaat Bonaire

Kralendijk – Max Suart, sinds 2012 projectleider Integrale wijkaanpak bij de Directie Samenleving en Zorg heeft afscheid genomen van het eiland Bonaire. Max, bekend om zijn markante persoonlijkheid, heeft de afgelopen jaren  met passie zijn werkzaamheden ten behoeve van de burgers van Bonaire verricht.

Max heeft (met samenwerking van anderen) de afgelopen jaren met succes burgers weten te motiveren tot deelname aan jobprograms, de digitale kennis onder verschillende doelgroepen weten te verbeteren,  de leefbaarheid en veiligheid in wijken vergroot en heeft verscheidene onderzoeken tot een succes weten te begeleiden (waaronder migranten onderzoek, quick scan mensen met een beperking).

Met resultaten van de diverse onderzoeken heeft de directie Samenleving en Zorg haar beleid weten aan te passen naar de noden en behoeften van verschillende doelgroepen. Dit heeft geresulteerd in zichtbare verbeteringen voor burgers op Bonaire.
Op Bonaire heeft Max zich korte tijd weten aan te passen en te integreren in de lokale bevolking. Hij boekte, met zijn snel verkregen kennis van het eiland maar ook vooral zijn oprechte interesse in zijn medemens en zijn daadkrachtige persoonlijkheid, snel succes  met diverse projecten.

Wie Max kent weet dat zijn enthousiasme maar ook zijn frustratie gevoed werd door zijn ongeloof van de mensonterende situaties die hij soms tegenkwam in de wijken. Hij trok er daarom ook regelmatig, vergezeld door verschillende delegaties uit Nederland er op uit om ook de minder zichtbare omstandigheden van het eiland te laten zien. Dit deed hij altijd met het volste respect en vertrouwen van zijn cliënten.

Max zijn eigenschap om ervaringen uit de praktijk te verbinden aan noodzakelijk beleid maakte hem tot een veel gevraagde informant voor de sociale problematiek op Bonaire. Zijn toegankelijke persoonlijkheid maakte dat hij van veel respect genoot van mensen uit alle lagen van de bevolking.

Met het afscheid van Max verliest het openbaar lichaam een daadkrachtig persoon en een dierbare collega.  De directie samenleving en Zorg gaat hard aan de slag met het borgen van de succesvolle projecten en werkt voortvarend door aan de verdere ontwikkeling van het buurtwerk. Het openbaar lichaam Bonaire is Max bijzonder erkentelijk voor zijn onvermoeibare inzet en voor de prettige samenwerking.

Deel dit artikel