Nieuws van Bonaire

Wiebes door de knieën: toch reparatie elektriciteitswet

Foto WEB NV
WEB Bonaire

Foto WEB NV

 

Door René Zwart©

Den Haag – Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is toch bereid de ‘WET elektriciteit en water BES’ te repareren. Drie weken geleden liet de bewindsman in reactie op de op Bonaire ontstane commotie over het nieuwe tariefstelsel weten dat wijziging van de wet ‘niet aan de orde is’. Nu blijkt hij alsnog ,,bereid in overleg met Bonaire, Sint Eustatius en Saba een benodigde aanpassing van de regelgeving voor te bereiden”.

De bewindsman heeft dat het Bestuurscollege per brief meegedeeld. Aanleiding voor zijn knieval is het bezoek van een delegatie namens het BC en het energiebedrijf WEB in de week van 16 april aan Den Haag. ,,Dat waren constructieve gesprekken”, memoreert Wiebes in de brief. ,,Nu voor de samenleving blijkt hoe de systematiek in de praktijk uitpakt formuleerde de delegatie de wens om tariefdifferentiatie mogelijk te maken.”

Wiebes benadrukt dat de invoering van het nieuwe tariefstelsel er niet de oorzaak van is dat huishoudens met een lager inkomen meer zouden moeten gaan betalen, maar dat dit komt door verschuivingen van de lasten tussen klantcategorieën. De negatieve effecten kunnen volgens hem echter beperkt worden. Zo kan WEB de pijn voor klanten die het nadeel van het nieuwe systeem het hardst voelen verzachten door, zoals hij eerder suggereerde, vooruitlopend op de wijziging van de wet de subsidie anders te verdelen.

Rocargo

In de brief wordt voorts melding gemaakt van een gezamenlijke task force die het functioneren van WEB onder de loep neemt. Als eerste wordt er een audit gedaan om ,,in beeld te brengen waar financiële knelpunten zitten waardoor WEB zulke hoge kosten maakt die zich weer vertalen in hoge tarieven voor drinkwater en elektriciteit.”

Tenslotte laat Wiebes weten er niets voor te voelen door te gaan met het subsidiëren van de tarieven, maar liever de ontwikkeling van duurzame energie te stimuleren. ,,Met deze afspraken kunnen we vanuit Den Haag positief bijdragen aan een structurele oplossing van de problematiek bij WEB met als doel een toekomstbestendige infrastructuur voor elektriciteit en drinkwater die toegankelijk en betaalbaar is”, aldus de bewindsman.

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo