Onderwijs

Brandweerkorps CN en Stichting brandweeropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst

Ondertekenen BOGO-BKCN


Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) en de Stichting Brandweeropleidingen BOGO (BOGO) hebben op 8 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee de BOGO de komende jaren BKCN ondersteunt bij het organiseren van brandweeropleidingen en examens tot en met het niveau van onderofficier. De overeenkomst is getekend door de directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering, Jan-Willem Schaper en de directeur BOGO, Herry Ester.
De BOGO is een brandweeropleidingsinstituut uit Europees Nederland dat voor 6 veiligheidsregio’s, en de Luchtmacht brandweeropleidingen tot en met onderofficier verzorgt. BKCN maakt al enige jaren gebruik van de ondersteuning van de BOGO bij het verzorgen van opleidingen en nu is deze ondersteuning geformaliseerd.

Goed opgeleide en getrainde brandweermensen zijn belangrijk voor BKCN. Vanuit wet- en regelgeving worden er hoge eisen gesteld aan het opleiden, examineren, bijscholen en oefenen bij BKCN. De BOGO ondersteunt BKCN om aan deze eisen te voldoen. Er wordt gewerkt volgens het ‘train de trainer’ principe waarbij de BOGO kerninstructeurs van BKCN bijschoolt in de meest actuele kennis en vaardigheden. De kerninstructeurs van BKCN verzorgen zelf de opleidingen, oefeningen en bijscholingen binnen het korps waardoor kennis en vaardigheden geborgd worden binnen de eigen organisatie. Ook het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s en examenplanningen door BOGO gebeurt in nauwe samenwerking met BKCN.
De samenwerking met de BOGO helpt BKCN bij het vakbekwaam maken en houden van de medewerkers en bij het verder professionaliseren van het brandweerkorps op alle drie de eilanden ten behoeve van het op peil houden van een kwalitatief goede dienstverlening aan de samenleving.


Foto vlnr:  J. Tromp, J.W. Schaper, H. Ester en R. Janga

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo