Welzijn & Zorg

Internationale dag van de verpleging

dag van de verpleging

Kralendijk – Vandaag is het internationale dag van de verpleging. Ieder jaar wordt op 12 mei de geboorte dag van Florence Nightingale, die geboren is op 12 mei 1820, de internationale dag van de verpleging gevierd. De Britse Florence Nightingale was de grondlegster van het verpleegkundige beroep en daarnaast de ontdekster van een aantal statistische methoden. Florence stond bekend om haar basale voorwaarden voor excellente verpleging, namelijk: aandacht, toewijding, hygiëne, eten, drinken en een schoon bed. Tot de dag van vandaag inspireert Florence Nightingale, een eeuw na haar dood, op 13 augustus 1910, nog velen.

Elk jaar word er op internationale dag van de verpleging door de International Council of Nurses (ICN) een ander thema belicht. Het thema van dit jaar is “verbetering in de veerkracht van gezondheidszorg”.“Improving healthcare’s resillience”. De veerkracht van een gezondheidszorgsysteem is haar vermogen, te reageren ,zich aan te passen en zich te versterken wanneer ze wordt blootgesteld aan schokken, zoals een ziekte-uitbraak, natuurramp of conflict. Dit wordt veelal gedragen door verpleegkundige en verzorgende. De afdeling Publieke Gezondheidszorg (OLB) is een afdeling die hier goed op kan inspelen. Het thema draait om kracht van verpleegkundigen bij veranderingen in de gezondheidszorg en heeft aanknopingspunten met onderwerpen zoals: vakinhoudelijk leiderschap, invloed op kwaliteit van zorg, digitaal werken, effectief medezeggenschap, kracht van bekwaamheid. De dag van de verpleging staat bijzonder in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots. Op deze dag wordt er over de hele wereld bijzondere aandacht gegeven aan verpleegkundigen en verzorgende voor hun de bijdrage aan de gezondheidszorg.

In het kader van de opbouw van de afdeling Publieke Gezondheidszorg (OLB) wordt ontwikkeling, veerkracht, samenwerking en doorzettingsvermogen geëist van de medewerkers die werkzaam zijn in de Publieke Gezondheidszorg (o.a. verpleegkundigen). Na de staatkundige verandering van ons eiland, heeft de Publieke Gezondheidszorg te maken gekregen met de Wet Publieke Gezondheid. De wet beschrijft de verschillende verplichte taken van de afdeling. De Jeugdgezondheidszorg is een voorbeeld uit deze wet. De jeugdverpleegkundigen hebben de laatste jaren met veel veranderingen te maken gehad.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, de organisatie waarbinnen de Jeugdgezondheidszorg gevestigd is organiseert vandaag voor haar verpleegkundige een workshopdag, waarin wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het team en de individuele verpleegkundige. Ook wordt samen gebrainstormd over de Jeugdgezondheidszorg in de toekomst. Het is niet alleen belangrijk dat de verpleegkundige achter de komende veranderingen staan (o.a. opbouw Schoolgezondheidszorg), maar ook dat de verpleegkundige hun mening naar voren kunnen brengen over de veranderingen die er nog aankomen. Zo kan de kwaliteit van de Jeugdgezondheidszorg samen worden gedragen.

Het Openbaar Lichaam Bonaire spreekt haar waardering uit aan alle verpleegkundigen en verzorgende op Bonaire voor hun inzet en goede zorgen en wensen een ieder een prettige Dag van de Verpleging.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo