Nieuws van Bonaire

Wijzigingen zorgverzekering BES per 2021

Kralendijk – Met ingang van 1 januari 2021 wordt de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES gewijzigd. Een aantal vergoedingen is nieuw en er zijn ook een aantal aanpassingen. Nieuw zijn de vergoeding van gedeeltelijke tandprotheses en herstelzorg Covid-19. 

Gedeeltelijke tandprotheses

Rocargo

Vanaf 1 januari 2021 worden gedeeltelijke protheses voor het gebit vergoed. Het gaat om protheses die ontbrekende kiezen of tanden vervangen. Deze protheses moeten uitneembaar zijn. Het gaat dus niet om bruggen of kronen. Dit is een uitbreiding van de regeling, want tot nu toe werden alleen complete protheses (kunstgebitten) vergoed. 

Herstelzorg Covid-19

Door de Covid-19 crisis is de zorgverzekering uitgebreid met herstelzorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen die een ernstige Covid-infectie hebben doorgemaakt. Zij krijgen herstelzorg vergoed, wanneer zij zijn verwezen door een huisarts of specialist en een positieve test uitslag kunnen overleggen aan het medisch advies team van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland. Deze Covid-patiënten hebben recht op:
maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie; 10 uur ergotherapie; 7 uur voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten.
Er geldt een maximum van zes maanden. Zo nodig kan een verzoek voor verlenging bij het medisch advies team ingediend worden. Een dergelijke verlenging is maximaal 6 maanden. Deze zorg geldt ook voor mensen die al in 2020 een ernstige Covid-19 besmetting hebben doorgemaakt. 

Oefentherapie COPD

Rocargo

De oefentherapie voor mensen met COPD (chronische obstructieve longziekte) wordt vanaf 1 januari 2021 mogelijk voor meer COPD patiënten. De huisarts kan meer vertellen over de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de wijziging Regeling aanspraken zorgverzekering 2021 graag op onderstaande link klikken:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65241.html


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo