Natuur

Eilandsraad Bonaire wil serieus werk maken van recycling afgedankte auto’s 

Heel veel oude auto’s komen nog in de natuur terecht.

KRALENDIJK- De eilandsraad van Bonaire wil dat er eindelijk serieus werk gemaakt gaat worden van het verwijderen van autowrakken uit de natuur van het eiland en de daarop volgende recycling. 

Een door M21 voorbereide motie die afgelopen week door de eilandsraad werd aangenomen, roept het bestuurscollege op om samen met ministerie van Economische Zaken (EZK) en Infrastructuur en Milieu (I&M), als ook Autorecyling Nederland (ARN) te onderzoeken hoe het probleem het beste aangepakt kan worden. 

Rocargo

In de inleidende tekst van de motie wordt opgemerkt dat eerdere initiatieven om iets aan het probleem te doen op niets zijn uitgelopen. “Dit terwijl Boneiru Limpi prioriteit verdient”, zo staat in de tekst van de motie te lezen. 

Met een sterke groei van de bevolking in de afgelopen jaren, groeide ook het probleem van de afgedankte autowrakken die her en der verspreid staan, maar helaas ook vaak in de natuur waar zij jaren staan weg te roesten. 

Stichting

In de motie wordt verder opgemerkt dat in Nederland in de loop der jaren positieve ervaring zijn opgedaan met het verwerken van afgedankte auto’s, en dat de werkzaamheden die hieruit voortvloeiden ook weer nieuwe kansen bieden. Als het aan de eilandsraad ligt komt er een Stichting Auto Recycling Bonaire (ARB) die de recycling ter hand gaat nemen en wordt benodigde kennis voor het recyclen meegenomen in lokale opleidingsprogramma’s. 

Privaat-publiek

De motie houdt overigens nadrukkelijk de optie open dat de uiteindelijke verwerking wordt opgezet als een private-publieke organisatie, waarbij het OLB ook in een dergelijke opzet wel het toezicht behoudt. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo