Vacatures Bonaire

Vacature Hoofd Financiën

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is op zoek naar een ervaren en vakbekwaam Hoofd Financiën & Inkoop. Ben jij die gedreven professional, een people manager én wil je meehelpen om het onderwijs op Bonaire te verbeteren? Solliciteer dan bij SGB! 

Functieomschrijving

De SGB is als organisatie zelf ook in ontwikkeling. Sinds 2023 loopt het programma Doorontwikkeling Bedrijfsvoering. Daarin vervullen de Hoofden bedrijfsvoering een cruciale rol. SGB maakt een ontwikkeling door, waarbij we veel investeren in de ontwikkeling van de medewerkers, de processen en systemen en het samenwerken. Het Hoofd Financiën & Inkoop is verantwoordelijk voor de afdeling Financiën en Inkoop en vervult tevens de rol van controller. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer en evalueren van de financiële processen binnen de Scholengemeenschap en het optimaliseren van de administratieve organisatie en interne controlemaatregelen. Hij/zij levert een bijdrage aan de strategie en het langetermijnbeleid. Tevens draagt hij/zij zorg voor de verdere vormgeving en implementatie van de integrale planning- en control cyclus (in de vorm van werkplannen, begroting en jaarrekening). Hij/zij draagt zorg voor een adequaat informatiesysteem voor de integrale bedrijfsvoering. Daarnaast initieert het Hoofd Financiën het risicomanagement, regelt het financiële beheer van projecten en draagt zorg voor het pro-actief managen van contracten. Hij/zij geeft als een people manager leiding en zorgt voor een goede team moraal binnen de afdeling Financiën en Inkoop en voor goede samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie. Het Hoofd is verantwoordelijk voor de serviceverlening van de afdeling.

Functietaken

Algemene werkzaamheden:

 • Adviseert en informeert gevraagd en ongevraagd het bestuur, het MT en de collega-Hoofden op het gebied van de financiële bedrijfsvoering; 
 • Stuurt actief via de planning-en-controlcyclus. Is verantwoordelijk voor de gehele financiële informatievoorziening, zoals de begroting, meerjaren investeringsplan en unitbegrotingen en stelt notities en beleidsvoorstellen op hieromtrent; 
 • Beoordeelt door de gebruikers ingediende begrotingsplannen op hun haalbaarheid en budgettaire gevolgen ervan; rekent financiële consequenties door;
 • Analyseert gegevens uit begrotingen van voorgaande jaren, analyseert de consequenties van nieuw beleid en (voorgenomen) wijzigingen in bestaand beleid en stelt een beleidsnota met adviezen op; 
 • Beoordeelt tijdens het lopende begrotingsjaar voorgenomen beleidswijzigingen op budgettaire consequenties voor de betreffende begroting, analyseert de bedrijfseconomische- en financiële doelmatigheid en doet voorstellen ter verbetering en adviseert hierover;
 • Stelt de begroting en de jaarrekening op;
 • Leidt relevante boven schoolse verbeterprojecten; neemt initiatief voor verbetering van de (financiële) bedrijfsvoering; 
 • Is verantwoordelijk voor het cash-management; 
 • Is verantwoordelijk voor optimalisatie van de Inkoopprocessen; 
 • Is verantwoordelijk voor de dienstverlening van de afdeling Financiën & Inkoop.

Control functie financiële dienstverlening: 

 • Ontwikkelt instrumenten op het gebied van financieel beheer en – beleid, zoals kengetallen en financiële planning – en control-beleidsinstrumenten, voor- en nacalculatiesystemen; 
 • Ontwikkelt voorstellen voor aanpassing en verbetering van de administratieve organisatie en de interne controle; 
 • Controleert de besteding van de gelden van de onderwijsinstelling op doelmatigheid en rechtmatigheid; 
 • Rapporteert aan en adviseert het Bestuur en MT en doet aanbevelingen voor verbeteringen.

Leidinggeven:

 • Is samen met de coördinator Financiën & Inkoop verantwoordelijk voor het algehele functioneren van de afdelingen; 
 • Zorgt voor voorbeeldgedrag en is faciliterend naar de medewerkers; 
 • Werkt goed samen met collega-hoofden; 
 • Stelt de planning van de werkzaamheden op, bewaakt deze en geeft prioriteiten aan; 
 • Draagt zorg voor verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden; 
 • Begeleidt medewerkers bij hun werkzaamheden; 
 • Begeleidt medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling.

De organisatie

SGB is een brede scholengemeenschap met ruim 2.250 leerlingen en studenten verdeeld over vier units die min of meer zelfstandig functioneren. Wij geven onderwijs in het voortgezet onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciale lesplaatsen (praktijk- en clusteronderwijs). De SGB biedt een inclusieve omgeving waar studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenkomen, waardoor ze kunnen leren en groeien in een diverse en stimulerende omgeving.

Competenties

 • People manager 
 • Analytisch sterk 
 • Resultaatgericht, doelgericht 
 • Omgevingsbewust 
 • Gevoel voor verhoudingen, diplomatiek
 • Kunnen confronteren, zakelijk
 • Kan goed coachen en begeleiden op inhoud

 Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar HBO en/of WO werk- en denkniveau; 
 • Opleiding bedrijfseconomie of vergelijkbaar; 
 • Ruime leidinggevende ervaring op relevante posities; 
 • Brede financieel-economische, financieel-administratieve en fiscale kennis en ervaring;  
 • Goede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces, bij voorkeur in een onderwijsomgeving;
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context en de consequenties daarvan;
 • Vaardigheid in het coördineren van de begrotingscyclus;      
 • Bekwaam in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering; 
 • Ruime ervaring in het coördineren van de begrotingscyclus, de controlfunctie en het leiding geven aan een stafafdeling; 
 • Werken in een multiculturele omgeving is jou niet onbekend; 
 • Je hebt interesse in de Bonairiaanse cultuur en bent bereid om je in te spannen om goed te kunnen integreren (als je van buitenaf solliciteert).

Wat bieden wij?

Bonaire is een diverse gemeenschap met verschillende culturele achtergronden. Werken bij SGB biedt werknemers de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als beleidsmedewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. Verder kan je rekenen op:

 • Een marktconform salaris in schaal 12 met een maximum van & 5.479,- bruto per maand; inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Vakantiegeld (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%);
 • Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • Vakantie volgens vakantierooster onderwijspersoneel SGB;
 • Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;
 • SGB kent een verhuisregeling voor medewerkers die van buiten Bonaire komen.


Procedure 

 • Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig zijn op een van de Caribische eilanden de voorkeur;
 • Na de sluitingsdatum van de vacature word je binnen 2 weken geïnformeerd over het verloop van de procedure.


Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kun je bij je sollicitatie toevoegen.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,- in 2024), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Digitaal solliciteren

Wil je solliciteren klik dan op: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/hoofd-financien-1-0-fte

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief

Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.

Deel dit artikel