Milieu

Veilige woonomstandigheden rondom vuilnisbelt twijfelachtig

Op zondagmiddag is de lucht rondom de vuilnisbelt nog altijd niet helder te noemen.

KRALENDIJK – Afgelopen weekend besloot het Openbaar Lichaam Bonaire dat evacués van de brand van de vuilnisbelt weer naar huis mogen. Zij zien de omgeving van de brand weer als veilig. Of deze ook echt veilig is, dat blijft voor bewoners van Bonaire een grote vraag. Twijfels blijven er bestaan of de autoriteiten een week na de brand alsnog rookmonsters hebben genomen om te beoordelen of de lucht die zij inademen veilig is.

Met man en macht hebben autoriteiten op Bonaire afgelopen week hun best gedaan om de grote brand die op de vuilnisbelt tot twee keer toe om zich heen sloeg, te stoppen. Ook al blijkt er nog steeds rookontwikkeling te zijn, het ergste lijkt achter de rug te zijn. Evacués zijn afgelopen weekend naar huis gestuurd. Volgens een persbericht die het Openbaar Lichaam Bonaire op zaterdag verspreidde zouden woonomstandigheden weer veilig zijn. In overleg met verschillende deskundigen is toen besloten dat bewoners weer naar huis konden gaan.

Woordvoerder Kenneth Charlemagne liet vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire het volgende weten: ,,De rook is aanzienlijk verminderd. Ook de stankoverlast is minder geworden. De overlast van stank kan aanwezig blijven. Toch is het wel veilig om naar huis te gaan”.

Op zondag werd er door bewoners wederom rook geconstateerd in de omgeving van de vuilnisbelt. Een van de bewoners laat er het volgende over weten: ,,We hadden op zondag stank vanaf 04.00 uur in de nacht. De windrichting was ook niet in ons voordeel. Na acht tot tien uur deze rook inademen, deed het weer pijn in mijn keel”.

Twijfels aan veiligheid

Of woonomstandigheden ook daadwerkelijk veilig zijn, dat blijft de vraag. Waar bij de olieramp die op 26 februari 2024 was begonnen, het er alle schijn van had dat er achteraf geen monsters zijn genomen van de aangespoelde olie, lijkt dat op dit moment ook het geval te zijn met de vrijgekomen rook. Zodoende weten bewoners niet of zij giftige stoffen hebben ingeademd en of zij dit nog steeds doen. Waarnemend gezaghebber Nolly Oleana liet afgelopen week in een persconferentie nog weten dat: ‘Op Bonaire geen meetapparatuur is om deze meting te doen’. Toch zouden er volgens hem hulptroepen uit Nederland zijn gekomen, om te helpen bij de brand. Hij liet in het midden of deze hulp ook rookmonsters zouden nemen.

Ook de woordvoerder van het Openbaar Lichaam Bonaire kon een paar dagen later niet bevestigen of ontkennen dat er alsnog rookmonsters zijn genomen om de effecten te meten die de rook voor mens en dier heeft nagelaten. Op de vraag of de hulptroepen die uit Nederland waren gekomen ook monsters hebben genomen van de rook, antwoordde Charlemagne het volgende: ‘Die vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden’. Hiermee blijft het voor bewoners rondom de vuilnisbelt nog onduidelijk of de omgeving als veilig kan worden gezien.

Bekijk hier meer nieuws over de brand op de vuilnisbelt

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo