Nieuws van Bonaire

Van een rotonde – Deel 9: Van lessen en conclusies

Door Auke van der Berg

Het rapport eindigt met de vraag welke lessen uit de Kaya Amsterdam-affaire getrokken kunnen worden. 

Rocargo

Zoals gebruikelijk eindigt een rapportage vaak met een conclusie. De juni-versie houdt zich aan deze spelregel. De maart-versie heeft van een conclusie geen weet. 

Volgens de maart-versie zijn de volgende lessen uit de rotondegeschiedenis te trekken:

‘De opdrachtformulering beter structureren.

Structuur en mandaat op papier regelen bij directie R&O, wellicht ook bij andere directies. Medewerkers wel betrekken bij een project, niet alleen de directeur met externe bedrijven al was dit wel begrijpelijk in deze situatie (onderbemand).

Rocargo

De rol van afdelingshoofd?

Tekeningen zoals voor de rotonde in zijn geheel uittekenen met leidingen en kabels, meer uitzoekwerk wat NUTS bedrijven gaan uitvoeren in de nabije toekomst van een wegenproject.

Directie financiën betrekken bij het project zodat het project maandelijks gemonitord wordt. Mandaat geven aan de juiste medewerkers.

Bij het indienen van een project meer rekening houden met veranderingen van prijzen voor grondstoffen e.d.

Expertise binnen de afdeling R&O halen. Alles volgens de officiële lijnen laten lopen. 

Stroomschema’s en protocollen per project opstellen en eenieder zich eraan confirmeren. 

Aanbeveling is om administratieve organisatie & interne controle (AOIC) op te stellen.’

De juni-versie geeft dezelfde tips, maar gaat uitgebreider in op onderdelen. En gaat in op de rol van een afdelingshoofd. Ook meldt het enthousiast dat er al een nieuw bedrijfssysteem geïntroduceerd is. Zie pagina 39 van https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/openbare-stukken

De conclusie van de rapportage begint onverbiddelijk:

‘Het gehele proces is in te delen in fases waar het proces verkeerd liep.

Fase 1.

De opdracht formulering naar het bedrijf Caribbean Projects Developers B.V. was al fout vanaf het begin. In eerste instantie is er onderzoek gedaan naar mogelijke financiering en daarna pas uitgewerkt na goedkeuring. Dus geen mogelijkheden meer om het toegekende budget te veranderen.

Vanaf het begin had de getekende rotonde onderzocht moeten worden naar de mogelijkheden met o.a. de NUTS bedrijven.

De technische tekeningen hadden beter uitgewerkt moeten worden met meer onderzoek en conform CROW methode uitgewerkt worden. Dit is cruciaal in het gehele proces geweest.

De start was al verkeerd begonnen.’

Fase 2, 3 en 4 zijn min of meer een samenvatting van in het rapport gemelde rarigheden. 

Fase 5 vertelt van het einde van die toch beroemd geworden rotonde die geen rotonde werd:

‘In januari 2021 zijn de werkzaamheden stop gezet. Er is een tijdelijke omsluiting gemaakt aan de Kaya Amsterdam wat in totaal USD [zwart gemaakt] heeft gekost. Dit had niet hoeven gebeuren, de extra kosten, als bovenstaande fases correct waren uitgevoerd.’

Als.

Tsja, als …

Lees hier deel 1

Lees hier deel 2

Lees hier deel 3

Lees hier deel 4

Lees hier deel 5

Lees hier deel 6

Lees hier deel 7

Lees hier deel 8

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo