Nieuws van Bonaire

Van een rotonde – Deel 3: Vraag 1

Door Auke van der Berg

Bij de beantwoording van de eerste vraag, wisten de onderzoekers al dat het een lange dag zou worden.

Vraag 1: Welke interne processen zijn gevolgd om uiteindelijk te komen tot de opdrachtformulering, het ontwerp, de aanbesteding, de gunning, en de uitvoering van de rotonde?

‘Dit is gelijk één van de moeilijkste vragen om te beantwoorden omdat wij nimmer de gevraagde informatie over de structuur van de organisatie R&O hebben ontvangen. Tot heden hebben wij niet officieel vast kunnen stellen wat een ieders mandaat is, wat de takenomschrijving is van de medewerkers en wat de structuur is binnen de afdeling R&O.’

Ongetwijfeld heeft Cactus even overwogen om het bijltje er bij neer te leggen. Maar ja, de schoorsteen moet thuis ook roken.

Het hele gedoe rond de rotonde begint met het maken van een ‘projectplan voor de aan te leggen infrastructuur rondom de scholen San Luis Betran (Rincon), Brede school Papa Cornes (Nrd. Salinja) en Rayo di Solo/Strea Briante (Antriol).’

Dat projectplan is nodig voor de aanvraag van financiën bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. 

Op 19 augustus 2019 wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een akkoord gegeven. Het toegekend bedrag is USD 3.359.400,–.

De onderzoekers tekenen hierbij aan dat in dit projectplan ‘de rotonde in eerste instantie groter was getekend.’

Nu het geld er is, volgt het aanbestedingstraject. Bij de eerste ronde blijkt dat de aannemers hoog ingezet hebben. Er wordt gekeken waar bezuinigd kan worden en dat lukt.

‘De besparingen werden doorgevoerd op alle drie de percelen. In perceel 1 werd de rotonde verkleind, de parkeerplaats eruit gehaald en bespaard in onder andere de funderings-/ verhardingsopbouw en bepaalde ontwerpaspecten.’

Men gaat aan de slag. Ook met de rotonde.

De uitvoering van de rotonde

‘Om hier een duidelijk antwoord op te geven gaan we het gehele proces door na de gunning. Na de initiële inschrijving die te hoog was is bij de toekenning van het project werd de rotonde kleiner getekend. De 2de tekening was nog niet uitgewerkt. Door het kleiner te tekenen werd er voldoende bezuinigd om binnen het budget te komen.’

Al gauw wordt het een rommeltje. Er is geen overleg geweest met de utiliteitsbedrijven bijvoorbeeld.

Met het gevolg dat er voortdurend aan de tekeningen geknutseld moest worden.

‘CEC is pas bij het proces betrokken geworden bij de derde tekening naar aanleiding van de kanttekeningen van de NUTS bedrijven. De getekende rotonde voldeed nog steeds niet conform de NUTS bedrijven regels en daardoor is bij de 4e tekening de rotonde verplaatst getekend.’

Er wordt veel vergaderd en zo nu en dan is de stemming geprikkeld: ‘afgelopen week is gebleken dat WEB de issues met ondergrondse infrastructuur en mogelijke oplossingen niet volledig begrijpt. Hierdoor ontstaat irritatie bij alle partijen.’

Maar eind goed, al goed.

‘Uiteindelijk werd een alternatief gevonden die qua dimensionering kleiner was dan de oorspronkelijke dimensionering en qua locatie iets naar het oosten verschoven moest worden om voor WEB een acceptabele situatie te creëren.’

Aan de slag.

Op de locatie Tras di Montana wordt het ontwerp uitgezet. Met vrachtwagens en containers worden er rondjes gereden. Ook trekkers en opleggers/vrachtwagen doen mee aan de test.

Het is een mooie zaterdagmiddag.

In oktober 2020 geeft het bestuurscollege opdracht om de verkleinde rotonde uit te voeren. De rotonde moest voor de kerstdagen zijn uitgevoerd. 

Vlak voor de kerstvakantie lag de eerste laag asfalt op de rotonde.

Dan komt er een klacht van Curoil binnen. De vrachtwagens van dat bedrijf blijken niet met de rotonde uit de voeten te kunnen.

Er moet een landmeter komen kijken, besluit de projectmanager van R&O.

Na de kerstvakantie worden de werkzaamheden stilgelegd.

‘Er is geen enkele brief of notitie hiervan beschikbaar’, meldt het onderzoek.

Voor de leek is het wat raar om te zien hoe achteloos bijvoorbeeld gemeld wordt ‘In perceel 1 werd de rotonde verkleind.’

Alsof.

‘Neem je als je naar huis komt even wat boodschappen mee? Ben een paar dingen vergeten.’

‘Roep maar.’

‘Een halfvolle melk, geraspte kaas en een kleinere rotonde.’

Zie: https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/openbare-stukken

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo