Nieuws van Bonaire

Van een rotonde – Deel 5: Vraag 7

Door Auke van der Berg

Als je in een land woont waar de premier zijn sms’jes weggooit, een minister zijn chatverkeer over de coronacrisis geheim wil houden, kijk je niet snel meer op van rare streken van overheidsinstanties. Maar toch.

Neem nou de beantwoording van Vraag 7: ‘Zijn de interne processen zorgvuldig uitgevoerd, heeft besluitvorming plaatsgevonden op de correcte momenten.’

Het antwoord (rapport juni 2022) op deze vraag begint met positief nieuws: ‘Zover wij kunnen zien zijn de interne procedures wel gevolgd.’

Dat is de eerste meevaller.

Daarna komt er nog meer goed nieuws. ‘Voormalig directeur (naam) was goed ingelezen en betrokken bij het project.’

Rocargo

Maar deze meneer vertrekt per 31 juli 2020. Tijdelijk komen er twee waarnemers. Per 1 oktober 2020 treedt een nieuwe directeur officieel in dienst.

Direct verschijnen de eerste donkere wolken boven het project. Door coronamaatregelen verschijnt de nieuwe directeur pas op 14 oktober ‘op de werkvloer’ en ‘nog niet goed voorbereid op zo’n moeilijk dossier.’

De donkere wolken veranderen al snel in donderwolken.

Code geel wordt oranje wordt rood.

‘De oud directeur had ook een dossier gestuurd naar de nieuwe directeur via We Transfer maar dit werd nimmer geopend. Oorzaak hiervan is de trage afhandeling van de afdeling ICT die verantwoordelijk is dat bestanden geopend kunnen worden. Daardoor is er veel kennis verloren gegaan.’

Het staat er echt.

Ook meldt het rapport dat er in deze periode (de periode tussen oude en nieuwe directeur, maar ook de eerste weken van de nieuwe directeur) weinig duidelijkheid/structuur was binnen OLB/R&O.’

Wat tot de conclusie van de onderzoekers leidt:

‘Dit is grootste oorzaak dat de besluitvormingen na vertrek van oud directeur niet goed werden opgevolgd en of verwerkt zoals het meerwerk en er geen besluiten op correcte wijze werden genomen. Tevens werkte externen aan dit project en zonder goede begeleiding vanuit R&O.’

Deze conclusie verklaart mogelijk het antwoord op dezelfde vraag in de versie van maart 2022:

‘Helaas kunnen wij op deze vraag geen antwoord geven. Wij hebben nimmer de gevraagde stukken ontvangen. Het is onbekend wat ieder zijn/haar rol, en bevoegdheden zijn. Door de mediadruk zijn wij verplicht om een rapportage aan te leveren die NIET compleet is. De reden hiervoor is de geweigerde medewerking van verschillende directies binnen het Openbaar Lichaam Bonaire.’

Over code rood gesproken.

Zie: https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/openbare-stukken

Zou je alle delen van Auke over het mislukte rotonde-project Kaya Amsterdam nog eens terug willen lezen?

Lees hier deel 1

Lees hier deel 2

Lees hier deel 3

Lees hier deel 4

Deel dit artikel