Nieuws van Bonaire

Workshop op Bonaire voor meer EU-fondsen op eilanden

KRALENDIJK – De afgelopen dagen hebben afgevaardigden van alle zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk deelgenomen aan een workshop over EU-fondsen. Het doel van de workshop was om gezamenlijk te kijken hoe er beter samengewerkt kan worden om meer geld vanuit de Europese Unie op te halen voor de eilanden.

Naast workshop sessies om tot een plan van aanpak te komen, hebben de deelnemers ook twee locaties op Bonaire bezocht die gefinancierd worden door EU-gelden: de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij WEB en het Galileo-project.

Deze projecten zijn tastbare voorbeelden van hoe Bonaire EU-gelden inzet. De deelnemers kregen een toelichting op de twee projecten en er is door een paar eilanden al specifieke interesse getoond in hoe Bonaire deze projecten tot uitvoer heeft gebracht om het eiland verder te ontwikkelen. Vanuit deze bezoeken wordt nu nagedacht over hoe de eilanden gezamenlijk eventuele vervolgtrajecten kunnen opzetten.

Dit is een belangrijke stap voor de eilanden om samen de kansen en mogelijkheden te benutten als Caribische delen van het Koninkrijk. Dit is ook input voor Speciaal Gezant Edison Rijna om mee te nemen in de plannen voor de verdere invulling van zijn bijdrage hieraan.

Deel dit artikel