Nieuws van Bonaire

Ingezonden: Stem voor de Natuur

De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben om te overleven, zoals vers water, voedsel, schone lucht en een groene leefomgeving. De natuur de enige ‘rijkdom’ die Bonaire heeft, de kurk waar de economie op drijft en ons onderscheidt van andere eilanden. Zonder natuur geen toeristen, geen welvaart en geen toekomst op Bonaire voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. 

Zeker sinds de laatste verkiezingen is de natuur op ons eiland steeds minder een prioriteit geworden. De afgifte van zoveel mogelijk bouwvergunningen voor resorts en woningen voor investeerders lijkt als doel op zich gesteld. Waarbij regelgeving als een hinderlijk obstakel zoveel mogelijk wordt genegeerd. Dit heeft geleid tot minachting van de natuur en de noden van de eilandbewoners. Er is weinig vooruitgang geboekt bij het realiseren van een betrouwbare en veilige infrastructuur en het bieden van betaalbare huisvesting voor de lokale bevolking. 

Dit eenzijdig streven van de overheid naar economische groei is ten koste gegaan van de natuur op Bonaire. In plaats van prioriteit te geven aan het welzijn van het eiland op de lange termijn, heeft de overheid zich gericht op economische voordelen op korte termijn voor een uitverkoren groep. Hierdoor is de unieke natuur van Bonaire, samen met haar cultuur, in gevaar is gebracht.

Nu de verkiezingen naderen is het belangrijk om te achterhalen hoe de politieke partijen van plan zijn de natuur van het eiland te beschermen, daar de economie en manier van leven van Bonaire sterk afhankelijk is van de natuur.

Door een partij te kiezen die zich inzet voor de bescherming van de natuur en het bevorderen van duurzame ontwikkeling (wegen en betaalbare woningen) voor onze inwoners, kunnen we bijdragen aan een welvarende toekomst voor onszelf en toekomstige generaties. 

Aangezien de natuur geen eigen stem heeft, is het van cruciaal belang dat u zich voor haar uitspreekt op 15 maart. Als u geeft om de bescherming van onze natuur, overweeg dan om op PDB te stemmen, de enige politieke partij die ondubbelzinnig stelt: geen ontwikkeling op plantage Bolivia! 

Met een leider als Clark Abraham, met de lijfspreuk ‘ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg’, verwachten we dat hij standvastig blijft in zijn steun voor de bescherming van Plantage Bolivia en het nakomen van zijn beloften aan de kiezers.

Foundation Save Plantation Bolivia

Wilma Nijland

Deel dit artikel