Nieuws van Bonaire

Nieuwjaarstoespraak Gezaghebber Edison Rijna

Beste eilandgenoten,

Ik hoop dat u kunt terugkijken op gezellige feestdagen en een veilig verlopen jaarwisseling.

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Ik hoop dat we er in slagen het positieve van 2022 vast te houden en verder uit te bouwen. Zoals de veerkracht en het gemeenschapsgevoel waarmee wij ons door twee zware coronajaren hebben geslagen.

Dankzij de inzet van burgers, jong en oud, ondernemers, werknemers, professionals en vrijwilligers zijn wij sterker uit de coronacrisis gekomen. Het herstel van onze economie verloopt wonderbaarlijk snel.

Wij waren begin vorig jaar nog aan het bijkomen van de pandemie toen de afschuwelijke oorlog in Oekraïne begon. Het gevolg was, dat de toch al hoge energieprijzen verder opliepen en mede daardoor ook onze dagelijkse boodschappen en andere zaken veel duurder werden. Voor sommigen zelfs onbetaalbaar duur. Gelukkig maken wij deel uit van een financieel gezond land. De Nederlandse regering en het lokaal bestuur kwamen met maatregelen om de stijging van de kosten van water, stroom en brandstof te beperken. Voor scholen kwam er subsidie om leerlingen van een ontbijt te kunnen voorzien.

Desondanks hadden en hebben veel eilandgenoten het niet makkelijk. Ik ben blij dat hierin positieve verandering komt. Het wettelijk minimumloon, de onderstand en de aov zijn met ingang van vandaag verhoogd. De kinderbijslag voor ouders met een zorgintensief kind is verdubbeld. Het zal lang niet voor iedereen genoeg zijn om het hoofd boven water te houden. Dus laten we daarom, net als in de coronatijd, omkijken naar familieleden, kennissen en buurtgenoten die het zwaar hebben. En laten we in algemene zin ons ervan bewust zijn dat wij rekening moeten houden met elkaar en onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Niet alleen thuis, maar ook op straat.

Halverwege het jaar werden we gealarmeerd door een rapport van de Vrije Universiteit van Amsterdam over de gevolgen van klimaatverandering voor ons eiland. Een heel vervelend voorproefje dat het weer extremer wordt hebben we niet lang geleden gekregen toen straten en huizen door hevige regenval onderliepen. Wetenschappers waarschuwen ons ervoor dat de zeespiegelstijging reeds over enkele decennia tot overstromingen kan leiden. Al vóór de publicatie van het rapport, heeft het Bestuurscollege besloten een Klimaattafel op te richten om alle risico’s in kaart te brengen en de juiste maatregelen te bedenken om onszelf en de na ons komende generaties te beschermen.

Oud-minister Nijpels gaat ons daarbij helpen. U kunt er verzekerd van zijn, dat wat wij nu al kunnen doen ook zullen doen. Zoals zorgen voor een betere afvoer van overvloedig regenwater en dat op een slimme wijze opvangen zodat het kan worden gebruikt voor landbouw en niet meer huizen instroomt of schade toebrengt aan het koraal. Bij het opknappen van wegen wordt daar nu al rekening mee gehouden.

Een bijzonder moment tegen het einde van 2022 was de indrukwekkende wijze waarop minister-president Rutte namens de regering excuses maakte voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Zijn oprechte woorden hebben velen van ons diep geraakt. Ook mij.

Door de erkenning van wat onze voorouders is aangedaan en hoe dat doorwerkt in onze maatschappij en de relatie met het moederland, kunnen wij gezamenlijk de weg naar heling inslaan.

Een andere weg die wat mij betreft zo snel mogelijk moet worden afgelegd is die naar een gelijkwaardige behandeling van de inwoners van Caribisch Nederland. Dat betekent wij in hoog tempo moeten toewerken naar een fatsoenlijk sociaal stelsel. Gelijkwaardig betekent vooral ook gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen en volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Beste eilandgenoten, we leven in een roerige tijd waarvan we niet weten wat die gaat brengen. Gelukkig is er ook veel om naar uit te kijken. Om te beginnen het koninklijk bezoek. Eind deze maand kunnen wij Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima samen met hun dochter Prinses Amalia verwelkomen op Bonaire. Wat het bezoek extra bijzonder maakt, is dat het de eerste keer is dat de kroonprinses ons eiland bezoekt. Laten we zorgen voor een Bonairiaans warm welkom.

In maart kiezen we een nieuwe eilandsraad. Ik hoop dat de deelnemende partijen uit respect voor óns kiezers op een eerlijke wijze campagne voeren, met open vizier en op inhoud. Of anders gezegd: op de bal en niet op de man/vrouw. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de politiek. Laten we aardig voor elkaar zijn, ook op sociale media. Bonaire is maar een klein stipje in een woelige wereld. Om aan een goede toekomst voor iedereen te kunnen bouwen hebben we elkaar hard nodig.

Beste eilandgenoten, ik wens jullie allen een voorspoedig, gezond en vredig 2023 toe.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo