Nieuws van Bonaire

RCN heeft bescherming persoonsgegevens niet op orde

De Rijksdienst Caribisch Nederland heeft zijn digitale veiligheid niet op orde. Dat constateert de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES. Deze instantie is actief met toezicht en handhaving op de verwerking van persoonsgegevens door de publieke- en private sector in Caribisch Nederland. 

Aanleiding om te controleren was de verwerking van documenten met persoonsgegevens via het intern netwerk van de organisatie. Die is voor iedereen die daar werkt toegankelijk. De bescherming en beveiliging van de digitale dossiers is niet op orde. 

De Commissie heeft de bevindingen getoetst aan de normen van de Wet bescherming persoonsgegevens BES en concludeert dat daaraan niet is voldaan. RCN moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen en beveiligen. Tevens heeft de Commissie aanbevolen om een protocol op te stellen om tijdig in te kunnen grijpen in geval er sprake is van een data lek.

Deel dit artikel