Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna: Werken aan 75% vaccinatiegraad vóór juni

Gezaghebber Rijna: Werken aan 75% vaccinatiegraad vóór juni

KRALENDIJK – Gezaghebber Edison Rijna wil vóór 1 juni 75% van de volwassen bevolking van Bonaire gevaccineerd hebben. In totaal vallen zo’n 16.000 mensen binnen deze doelgroep. Dat betekent dat 12.000 personen vóór 1 juni beide vaccins hebben ontvangen. Op dit moment heeft 21% van de doelgroep het eerste vaccin ontvangen. Bij 75% is Bonaire het best beschermd om te kunnen gaan versoepelen en het eiland weer open te stellen voor vluchten van buiten.

“Dit is het getal dat ook door de vaccinatie-afgevaardigde uit Nederland is genoemd. We willen dit zo snel mogelijk bereiken door extra priklijnen te openen bij Fundashon Mariadal en ook door op zaterdag te gaan prikken, om zo sneller aan dit percentage te komen. Volgens de berekeningen en planningen is 800 prikken per dag haalbaar”, zegt Rijna.

Bonaire.nu kreeg de kans de gezaghebber vragen te stellen over de huidige situatie op Bonaire.

Rijna vindt, in algemene zin, dat de maatregelen die nu gelden nog steeds niet goed genoeg worden nageleefd. “Veel mensen bevinden zich nog steeds op straat, terwijl ze daar goed beschouwd niet hoeven te zijn. Met het geven van meer informatie, is er ook meer draagvlak voor de genomen maatregelen”.

Eén van de moeilijkste maatregelen voor u was het sluiten van de scholen. Kunt u bevestigen dat elk kind inmiddels toegang tot het internet en een computer of laptop thuis heeft om het onderwijs te kunnen volgen?

“Nee, dat kan ik niet bevestigen. Ik weet wel dat er heel veel moeite is gedaan om dit te bereiken. Zowel de scholen als het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hebben hier naartoe gewerkt. Gedeputeerde Den Heyer heeft hier persoonlijk aan meegewerkt. Het sluiten van de scholen was zeker de zwaarste maatregel. Het lijkt makkelijk, scholen dicht, maar voor een groep kinderen is juist school een veilige plek en de plek waar zij basisbehoeften ontvangen die zij thuis niet krijgen. Voor deze kinderen is school, in deze periode van stress in de thuissituatie, een uitweg. Ik zie gelukkig meteen initiatieven ontwikkelen waar kinderen een maaltijd kunnen ophalen. Het openhouden van de scholen was gewoon niet meer houdbaar omdat steeds meer leerkrachten in quarantaine moesten. Wij doen ontzettend ons best om iedereen toegang tot het internet en het thuisonderwijs te geven”.

Tijdens de laatste persconferentie hebt u genoemd zich zorgen te maken over jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld, mishandeling en depressie. Zijn deze jongeren in beeld en om hoeveel jongeren gaat het?

“Het gaat om een grote groep met brede problemen. Van maaltijden op school tot geestelijke gesteldheid. Het betreft 700 jongeren. Deze groep is bekend bij ons en de afdeling Samenleving en Zorg heeft de opdracht gekregen deze groep op te vangen. Het betreft 400 families die extra zorg nodig hebben. Waar we helaas nu mee te maken hebben is dat de animo om als vrijwilliger bij te springen en te helpen er deze keer niet is. Tijdens de eerste lockdown was er geen besmettingskans en werd er volop vanuit de samenleving hulp geboden maar dat zien we nu niet. De bereidheid om te helpen is heel laag. Ik denk dat de mensen ook wel een beetje coronamoe zijn geworden. Desondanks zijn er gelukkig initiatieven en mensen die dat wel doen”.

Rijna zegt dat de scholen en schoolbesturen zich deze keer wel beter hebben kunnen voorbereiden en zij hebben gelukkig goede protocollen om de lessen online door te kunnen laten gaan.

De horeca is volgens het CBS de grootste werkgever op het eiland. Deze sector wordt opnieuw het hardst geraakt. Samen met de sluiting van BOPEC zorgt dit voor grote werkeloosheid. Zijn de werkeloosheidscijfers bij u bekend?

“Nee, die zijn bij mij niet bekend. Maar dat het werkloosheidscijfer hoog is kan ik mij voorstellen. Gelukkig zien we wel aan de andere kant een sector die wel goed gaat, en dat is de bouw. Deze sector is open gebleven en zorgt momenteel voor iets meer werkgelegenheid. Maar inderdaad, de horeca krijgt nu heel zware klappen”.

De vooruitzichten zien er somber uit, we hebben te maken met een virus dat blijft muteren en er is een vaccin dat al snel zal moeten worden vervangen. Hoe ziet het nieuwe Bonaire er volgens u uit?

“Bonaire zal er niet anders uitzien dan de rest van de wereld. Wat wij graag willen is naar iets toe gaan wat normaal lijkt. Om daar te komen willen we graag dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, zodat wij hier toch een mate van bescherming krijgen en de invloed van het virus minder wordt. Ik hoop echt dat mensen zich gaan melden om zich te laten vaccineren. We gaan nu 6 dagen per week, dus ook op zaterdag, prikken. Met een extra locatie in Fundashon Mariadal hopen we eind april klaar te zijn met de eerste vaccinatieronde en eind mei met de tweede ronde. Daarnaast moeten we leren leven met COVID zoals we dat in de geschiedenis met andere grote uitbraken van ziektes hebben gedaan. Als wij onze plannen om iedereen versneld te vaccineren voor 1 juni kunnen halen dan moet dit goed genoeg zijn om snel te kunnen versoepelen. Zodat Amerikaanse vluchten, naast de Europese vluchten, hier weer kunnen landen”.

Volgens de gezaghebber is het eiland al benaderd door cruisemaatschappijen om Bonaire weer op te nemen. “Deze gaan al beginnen op Curaçao en Aruba, maar wij wachten nog even. Je ziet hieraan wel dat we langzaam weer naar het oude normaal gaan. Maar om dat te bereiken wil ik toch wel iedereen vragen zich nu nog even aan de maatregelen te houden zodat wij de aantallen weer naar beneden kunnen brengen. Daarnaast moeten mensen zich laten vaccineren om zich te beschermen tegen COVID-19. Ik voel wel de bereidheid onder de bevolking toenemen”, zegt Rijna daarover.

Reisorganisaties in Nederland starten in april met proefvakanties. Hebt u Bonaire al opgegeven als bestemming?

“Nee, dat heb ik niet en op dit moment, met de toename van besmettingen en de verschillende varianten, willen we echt even pas op de plaats maken en geen extra mensen hierheen halen. Pas als we het weer onder controle hebben kunnen we weer kijken hoe we het toerisme opstarten. Voorlopig moeten we focussen op het terugbrengen van de aantallen en het terugbrengen van de druk op de zorg. De maatregelen zijn er nu voor om de cijfers omlaag te krijgen en de vaccinaties moeten zorgen dat ze laag blijven”.

Elke crisis biedt kansen. Welke kansen liggen er voor Bonaire?

“Dat is de diversificatie van onze economie. Landbouw heeft bijvoorbeeld een ‘push’ gehad en komt op gang. Ook het toeristisch product zal breder worden. Je ziet bijvoorbeeld dat er een ander soort toerist bij is gekomen in de groei in het kite-surftoerisme. Het Blue Destination plan en het masterplan zouden ook nu eventueel hun intrede kunnen doen. Voor mijzelf vind ik dat we als mens een ‘reset’ hebben gehad. We waren alleen maar bezig met onze dagelijkse dingen, zonder stil te staan bij wat nu echt je bijdrage is aan jezelf en aan je eiland. Ik hoop dat andere mensen dit zich ook gaan realiseren”.

Rijna zegt dat hij, als afsluiting, nogmaals een beroep wil doen op de inwoners. “Ik doe een oproep aan een ieder om zich aan de maatregelen te houden en daarnaast wil ik graag dat iedereen zich aanmeldt om zich te laten vaccineren. Dit om de cijfers weer snel omlaag te brengen en laag te houden”, zegt Rijna.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo