Nieuws van Bonaire

Rijna herbenoemd als gezaghebber voor Bonaire

Rijna herbenoemd als gezaghebber voor Bonaire

Edison Rijna blijft de komende zes jaar gezaghebber van Bonaire. Dat is-ie al sinds 2014.

De tweede termijn komt er op voordracht van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops.

Bij Koninklijk Besluit van 24 april wordt er zes jaar aan vastgeplakt. De herbenoeming gaat in op 20 augustus en is weer voor zes jaar.

Functie

De gezaghebber is een functie op de drie eilanden in Caribisch Nederland die vergelijkbaar is met, maar niet gelijk is aan, die van een burgemeester in een Nederlandse gemeente.

De aanbevelingsprocedure voor gezaghebbers wijkt af van die voor burgemeesters. Er zijn normaal gesproken twee kandidaten die niet door het volksvertegenwoordigend orgaan, maar door de rijksvertegenwoordiger worden aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Een vertrouwenscommissie van de eilandsraad mag wel haar opvatting geven over de door de rijksvertegenwoordiger geselecteerde sollicitanten.

De redenen die de regering geeft om van de Europees-Nederlandse procedure af te wijken zijn de kleinschaligheid van het bestuur, de kwetsbaarheid op het terrein van bestuurlijke integriteit en het belang dat de gezaghebber daadwerkelijk boven de partijen staat.

Lees ook:

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo